Közös húsvéti kiállítás nyílt a várban

Közös húsvéti kiállítás nyílt a várban
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére a város azon felekezetei, akik válaszoltak erre, közös kiállítást rendeztek a vármúzeumban a kereszténység legnagyobb ünnepéről.

Megváltónk húsvéti feltámadása az egyik legősibb és legjelentősebb keresztény ünnep szerte a világon, mely az ezt megelőző böjti időszakban lehetőséget nyújt Krisztus követőinek a teljes lelki megújhodáshoz. Törekvéseinkhez Krisztus kínszenvedései, lelki haláltusája adják a spirituális fogódzott, hogy kövessük őt a Golgotára, haljunk meg a bűnnek, s támadjuk fel az életnek, vagyis Isten számára. A nagyváradi Vár- és Városi Múzeumban megtekinthető, Jézus Krisztus feltámadását ebben az évben közösen ünneplő római katolikus, görögkatolikus, ortodox, messiáshívő zsidó, evangélikus és unitárius egyházak összefogásával létrejött ökumenikus kiállítás a teljesség igénye nélkül mutatja be a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat, liturgikus ténykedéseket, kellékeket annak jegyében, hogy lehet, hogy sok mindenben különbözünk egymástól, de mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban.
A hétfő délután zajlott nyitóünnepségen Böcskei László római katolikus megyés püspök azt emelte ki: amikor végighaladunk a kiállítótermeken, nagyon sok képet látunk, és nagyon sok eseménynek a visszatükröződése jelenik meg előttünk a különböző hagyományok gyakorlatain keresztül: a keleti egyházé, a nyugati egyházé, az unitárius és az evangélikus-lutheránus egyházé, a messiáshívő zsidó közösségé. Azonban mikor ezeket szemléljük, fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy mögöttük van valami, éspedig ott van hitünknek a középpontja, a feltámadás, és maga az Úr Jézus, aki legyőzte a halált, hogy mi élhessünk. „Tulajdonképpen a bizalomnak, az egységnek az üzenetét akartuk itt megtestesíteni, megfogalmazni, s nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették ezt, és csatlakoztak a kezdeményesünkhöz”- közölte a főpásztor.

Közös boldogság

Molnár Imola unitárius lelkésznő arról beszélt: gyakran szoktunk panaszkodni, hogy a világ és benne a nagybetűs ember időnként igazságtalan és vak. Ilyen volt akkor is, amikor Feszítsd meg!-et kiáltott, és keresztre küldte Jézust. Azonban Isten igaz, és igazsága felülírja az ember döntését, választását, hiszen Krisztus feltámadt, és így vele örökön-örökké él az út, az igazság és az élet, amelyet mi is szeretnénk követni, a magunkévá tenni. Öröm ez mindannyiunk számára, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartozunk, és bár az egyházi hagyományaink, a hitvilágunk bizonyos elemei különböznek egymástól, Jézus feltámadásának végtelen örömében a hitünk találkozik, és az örök élet híre mindannyiunk számára közös boldogság.
Mátyás Attila evangélikus-lutheránus tiszteletes azt mondta: az evangélikus egyház számára a vár egy különlegesen fontos hely, mivel a törökök kiűzése után ezen erődítményben gyűltek össze az evangélikusok istentiszteletre. A várparancsnok felesége, báró Podmaniczky Johanna buzgó evangélikus révén a várban, a lovagteremben gyűjtötte össze a váradi és a környékbeli evangélikusokat. „Íme tehát, eljött tehát annak az ideje, hogy újra visszatérjünk a várba, és ezen húsvéti kiállításon keresztül közös bizonyságot tegyünk a mi közös hitünkről”- fogalmazott.

Magyarul beszélt Drincec

A rendezvényen felszólalt még Lakatos Attila régész, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális referense, Angela Lupşea, a Vár- és Városi Múzeum igazgatónője, Nagy Dávid shaliach (apostol), a Romániai Messiáshívő Zsidó Közösség elnöke és Virgil Bercea görögkatolikus püspök. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az évekkel ezelőtt Gyulán a magyarországi románok főpásztori szolgálatát ellátó Sofronie Drincec váradi ortodox püspök felelevenítette szinte tökéletes magyar tudását, s a mi nyelvünkön is szólt akcentussal ugyan, de jól érthetően és folyékonyan jó néhány mondatot.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , ,