Közös adventi gyertyagyújtás

Közös adventi gyertyagyújtás
Az első ökumenikus adventi gyertyagyújtásra került sor december 1-jén délután a Nagyvárad-újvárosi református templomban.

Az elmélkedések, imádságok és kórusénekek által alkalom nyílt az elcsendesedésre azoknak, akik az adventi időszakot komolyan véve akarnak felkészülni Jézus Krisztus születésnapjának megünneplésére. Sándor Lajos lelkipásztor a következő igerész alapján hirdette az igét: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem, hogy a gyertyatartóba tegyék és fényledjék mindazoknak, akik a házban vannak” (Máté 5, 14-15). Sándor Lajos kiemelte, hogy az embernek és az életnek nagy szüksége van a fényre, de még inkább a lelkünk kell fényben járjon, Krisztus fényében. A próféták előre elmondták, hogy a sötét oszlani fog, és a világnak megadatik a felszabadulás, Isten megkegyelmez, és elküldi magát a fényt, a világosságot. Hozzátette, hogy az adventi időszakban azt várjuk, hogy Krisztus újra visszajöjjön, amikor olyan fényt és világosságot hoz el, hogy soha többet nem lesz sötétség. „Nem csak nekünk, hanem Krisztusnak is van adventje. Azt várja, hogy mi legyünk a világ világossága. Mindannyian közösen Krisztus mindent betöltő végtelen világosságát hordozzuk magunkban”- mondta el a lelkipásztor, végezetül hozzátette, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak magunknak világítsunk.

Kórusok

Moldován Gellért Lajos, az EMNP szenátorjelöltje elmélkedésében elmondta, hogy a zűrzavaros mindennapi életben szükség van arra, hogy az emberek összegyűljenek, és egy csendszigetet keresve és találva Krisztus világosságával szívükben tudjanak felkészülni az Úr eljövetelére. Török Sándor R. Lukátsi Vilma Végtelen Adventek című versét szavalta el. Az adventi gyertyagyújtáson szolgált a nagyváradi Szent László-templom kórusa, a Nagyvárad-Újvárosi Egyházközség kórusa és a római katolikus székesegyház gregorián kórusa. Az ökumenikus alkalom végeztével az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében beszélgetésre és teázásra került sor a gyülekezeti teremben.

Nagy Noémi