Közlemény: Hatályon kívül helyzték az ÉTER-1 Kft-vel szembeni bírságot

A Gazdasági Versenyhivatal a társasággal szemben 1,300,000 Forint eljárási bírságot kiszabó végzését a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős végzésével hatályon kívül helyezte és a Gazdasági Versenyhivatalt új eljárásra kötelezte.

A GVH a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárást 2012. november 28-án az ÉTER-1 Kft. és további 7 vállalkozás ellen.