Közlemény és nyílt levél a miniszterhez

Nagyvárad – Szerdán ért véget az országos, római-katolikus püspöki konferencia tavaszi szessziója, melynek befejeztével a résztvevők közleményeket és nyílt levelet fogalmaztak meg.

A Nagyváradon megtartott plenáris ülésen több témát is megvitattak a római-katolikus,valamint görög-katolikus püspökök. Egyebek mellett szó esett a felekezeti oktatás helyzetéről, a szavazáson való részvétel támogatásáról, mellyel kapcsolatban egy nyilatkozatot írtak alá, az ukrán helyzetről, az alapvető emberi jogokról – áll az összefoglaló sajtóközleményben – ezenkívül nyílt levélben hívták fel Remus Pricopie tanügyminiszter figyelmét arra, hogy a tanügyi törvényt nem alkalmazzák megfelelően a felekezeti oktatás tekintetében. A három nap alatt több kulturális eseményen is részt vettek – többek között a Mária Királyné Színház által műsorra tűzött Tavasz Gáláján, illetve több könyvbemutatón.

Szavazásra buzdítanak

Szerdán, a plenáris ülés utolsó napján szentmisén vettek részt, melyen a Jóisten áldását kérték a román népre, s egyúttal Románia jelenét és jövőjét a nemrég szentté nyilvánított II. János Pál pápa kezeibe helyezték – áll az Eduard Mihai Coșa főtitkár által aláírt közleményben.

A nyilatkozatban a katolikus püspökök szavazásra buzdítják a „jóérzésű embereket, különösképp a katolikusokat”, mivel „a keresztényeknek kötelességük aktívan közreműködni a Szentírás szerinti értékek megőrzésében és népszerűsítésében”. Azoknak a jelölteknek a támogatását irányozzák elő, akik többek között támogatják a fiatalokat, a fogyatékosokat, a szegényeket, az időseket; akik az unión belüli egységet és a szubszidiaritás elvét népszerűsítik, továbbá a tradicionális keresztény és román értékeket honosítanák meg az Európai Parlamentben; akik úgy gondolják, hogy a vallási szabadság a toleráns és nyitott társadalom alapvető jellemzője; akik támogatják az emigránsokat és a polgárok szabad közlekedését az unión belül.

Nyílt levél

A tanügyminiszterhez intézett nyílt levélben két olyan problémára hívják fel a figyelmet, mely véleményük szerint súlyosan érinti a katolikus iskolák működését. Az egyik a tanügyi törvény 101, illetve a 102 cikkelyhez kapcsolódik, mely alapján minden akkreditált – azaz állami, felekezeti és magán – tanintézet diákjainak jár az alaptámogatás – viszont azt jelenleg csak az állami tanintézetekbe járó diákok után fizeti az állam. „Kérelmezzük, hogy késedelem nélkül ültessék gyakorlatba az említett cikkelyeket az akkreditált felekezeti és magán- tanintézetekre vonatkozóan is” – áll a nyílt levélben.

Szót emelnek a tanügyi személyzet mobilitását szabályozó metodológiával kapcsolatban is. E szerint az államilag elismert felekezetek jóváhagyása csak a teológiai tantárgyakat oktató pedagógusok esetén szükséges. „Kérelmezzük a visszatérést a korábbi helyzethez, amikor a felekezet jóváhagyására minden pedagógusnak szüksége volt, szaktól függetlenül” – áll a nyílt levélben.

Címkék: ,