Közlemény a Néppárt érmihályfalvi szervezetének egyéves fennállása alkalmából

Közlemény a Néppárt érmihályfalvi szervezetének egyéves fennállása alkalmából
Nemrég ünnepelte egyéves fennállását a Néppárt érmihályfalvi szervezete. Mozgalmas év áll mögöttünk. Rövid pártszervezési időszak után rögtön a megméretkezés következett. Ennek eredményeképpen Érmihályfalva történelmében először fordul elő, hogy a Tanácsban nem egy, hanem két frakció dolgozik. Lehet, hogy sokaknak szokatlan ez a helyzet, amely amúgy a demokratikus működés egyik alapvető biztosítéka.

Tevékenységünk túlmutat a helyi politikai életben való részvételen. Tagjaink már évek óta résztvevői Érmihályfalva közösségi életének, számos kulturális, tudományos, oktatási rendezvény fűződik a nevünkhöz. A közösségben végzett tevékenységünk egy része természetesen politikai jellegű, ilyenek az autonómiával és nyelvhasználattal kapcsolatos fórumok, a képzések, csapatépítők, az országos vagy regionális szintű rendezvények. A Tanácsban az ellenzék szerepét töltjük be. A város vezetése kicsiben a kormányzati munkához hasonlítható. A várost az vezeti, aki a választásokat megnyerte és tanácsi többsége van. Az ő felelőssége a választási programjának végrehajtása. Az ellenzék az ellensúly, vagy kontroll szerepet tölti be. Neki van lehetősége kérdéseket feltenni, módjában áll véleményt megfogalmazni, módosításokat kérni. A tanácsi határozatokkal élen járni nem az ellenzék feladata. Érmihályfalván az elmúlt félév hatvanegynéhány határozati javaslat több mint 90%-át a jegyző fogalmazta, nem valamelyik frakció. Hasonló a helyzet a választási programokkal. A „kormányprogram” végrehajtását azokon lehet számon kérni, akik a pénzügyi források és az „apparátus” fölött rendelkeznek. Ellenzéki feladatunkat ígéretünkhöz híven konstruktívan látjuk el, az többségi előterjesztések túlnyomó részét, mérlegelést követően támogattuk. Az általunk feltett kérdések, javaslatok számáról, intenzitásáról bárki meggyőződhet a nyilvános jegyzőkönyvek átböngészésével. Időnként szócsatákba is keveredünk más színezetű kollégáinkkal. Önkritikát gyakorolva elmondhatom, hogy az időnkét vehemensre sikerülő hozzászólásokért 50%-ban hibásak vagyunk. A gyűléseken való kulturált viselkedés alapkövetelmény, még akkor is, ha ez moderálási kérdés is.

Tesszük a dolgunkat

Amennyire természetes az, hogy a városvezetés teszi a dolgát, annyira természetes, hogy az ellenzék is teszi. Monitorizál, figyelemmel kísér. Ha betekintést kérünk a város dolgaiba, pénzügyeibe, az nem jelenti, hogy lopással vádolunk. Csak a dolgunkat tesszük, élni kívánunk jogunkkal és teljesíteni kívánjuk vállalásainkat. Bennünket is kérdeznek a lakosok, pl. az új alkalmazottakról, a város vagyonát képező ingatlanok, vagy ingóságok használatáról. Ahhoz, hogy válaszolhassunk, nekünk is kérdeznünk kell. Erről a jogunkról nem mondhatunk le, ez közösségi érdek. A lakossággal való állandó párbeszéd érdekében tanácsosaink heti rendszerességgel tartanak fogadóórákat, hétfőtől csütörtökig délután 4 és 5 között.

A Néppárt szervezet elnökségében betöltött mandátumunk végére érve, ezúton is tisztújító közgyűlésre hívjuk minden tagunkat. Időpont: 2013. február 13., 19 óra. Helyszín: EMNT-iroda, Köztársaság u. 40.

Tisztelettel, dr. Szilágyi Ferenc elnök, EMNP, Érmihályfalva