Követnünk kell a kijelölt utat

Követnünk kell a kijelölt utat
„Jézus Krisztus nekünk is mutatja az utat az üdvösség felé, csak követnünk kell”- mondta el Csűry István református püspök a vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten.

 

Húsvét gyönyörű ünnep, de az öröm olykor eljuttat addig a pontig, hogy elfeledkezünk arról, mennyi szenvedés van mögötte, nem csak a nagypénteki eseményekre kell gondolnunk, hanem Jézus egész életére, amelyet szenvedésben töltött el, mondta el prédikációjában Csűry István a Nagyvárad-Őssi Református Templomban. Az igehirdetés alapjául a következő igerész szolgált: „Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt 28, 9-10). Jézus Krisztus karácsonykor a dicsőségből alászállt a dicstelen világba, a nyomorúság közé, mert a porba lehullott embernek szüksége van valakire, aki megmutatja az utat. Isten megelégelte, hogy fia ebben a világban tovább éljen. Húsvétkor Krisztus dicsősége helyreáll, és az ember dicsőségének helyreállítása is elkezdődik.

Feladatok

A felolvasott igében az asszonyok nem csak az első húsvéti tanúk, hanem az első cselekvők is. „A felolvasott ige alapján megláthatjuk a negatívumokat és hiányosságokat, amelyek bennünk rejlenek: vajon mennyi a lelkesedés bennünk, el tudjuk e vinni a környezetünkbe a feltámadás hírét. Meg kell lássuk a feladatot, amelyet az evangéliumot megértő asszonyok futva teljesítenek”- mondta el Csűry István, majd hozzátette, hogy az asszonyok szerencsések, hiszen megismerik Jézust és átkarolják a lábát, meghallják a szót és megint mernek cselekedni. A huszonegyedik század büszke embere nem érti meg, hogy a Jézus lábaihoz való leereszkedés, a saját felemelkedését jelenti, az ember méltóságának, a visszaszerezhető dicsőség állapotának kezdete. Elhangzott, hogy húsvét napján feladatokkal szembesülünk, elkezdődik a porból való felemelkedés, az igazi élet, amely a menyben lesz teljes. A húsvéti evangélium azt is üzeni: ne féljetek! Csak annak van félnivalója, aki nem öleli át Krisztus lábát. „Tudnunk kell valamit: Jézus nem csak az asszonyoknak és a tanítványoknak mutatta meg az utat, hanem nekünk is, csak engedelmesen követnünk kell az üdvösség felé”- tette hozzá végezetül Csűry István. A húsvéti ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással zárult.

Nagy Noémi