Kövessük Szűz Mária csillagát

Akt.:
Kövessük Szűz Mária csillagát
Nagyvárad- Szeptember 21-23. közt Nagyváradon tartják az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi fórumát. Hétfő este ünnepélyes szentmisét tartottak a várad-velencei templomban.

Huszonkilenc erdélyi katolikus nőszövetség elnök asszonyai, illetve 13 tisztelendő, összesen közel 60 személy vesz részt az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi fórumán, mely a várad-olaszi Szent Rita (elnök Stelli Olga, lelki vezető Kiss Albert atya) és a várad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz (elnök Fleisz Judit, lelki vezető Curaliuc Demeter atya) Nőszövetségek szervezésében zajlik. A megérkezést, regisztrációt követően hétfő este szentmisét tartottak a várad-velencei Szeplőtelen Fogantatás-templomban. Bevezetőjében Curaliuc Demeter plébános az együttlét miatt érzett örömét juttatta kifejezésre. Azt nyomatékosította: nagyon jó érzés közösen imádkozni, a gondokat, problémákat Isten elé vinni, és kérni az ő segítségét, fohászkodni a békéért, különösen most, amikor annyi bajjal küszködik a világ.

Mária, a csillag

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában Kovács Sándor kolozsvári főesperes, a Nőszövetségek Egyesületének lelki vezetője a Szűzanyát, mint követendő ideális eszményt, mintát állította az egybegyűltek elé, hiszen- mint fogalmazott- bizonyára valamikor a jelenlevők is álltak Máriához hasonlóan édesanyaként egy bölcső mellett, és ebbéli minőségükben sokszor éreztek úgy, mint ő. A főpap ezután több olyan példát is felsorolt, melyek egyaránt azt támasztották alá, hogy a rendíthetetlen hit és a lélek ereje által megváltozhat a világ, Szűz Mária pedig közbenjár értünk, ha segítségért fordulunk őhozzá. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: Franciaország híres búcsújáró helye, a Marseille-i Őrtálló Szűzanya-templom előtt található egy tíz méter magas Mária-szobor, akit a hajósok „fényes csillagnak” is neveznek, hiszen akik őhozzá fohászkodnak, utazásaik, illetve életük során a Szűzanyát követik csillagként, azok mindig biztonságban megérkeznek, nem éri őket semmi baj. De ugyanígy arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Mária szívében ott volt Isten világossága, és azáltal, hogy ő az Üdvözítőnk édesanyja, neki is döntő szerepe volt abban, hogy megváltozott a világ sorsa. „Hagyjuk, hogy földi zarándokutunk során Isten velünk haladjon, segítsen és bocsásson meg nekünk, simogasson, vigyen előre, és vegyük észre, kövessük Mária csillagát, mert az Istenhez vezet”- tanácsolta a főesperes.

Ciucur Losonczi Antonius