Kovács Zoltán főgondnok válaszlevele Gavrucza Tibornak

Bihar megye – „Ember számoltat el embereket
címmel jelent meg a Bihari Napló
hasábjain Gavrucza Tibor székelyhídi
lelkipásztor lajstroma arról, hpgy milyen
adottságokkal kell rendelkeznie a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület új
püspökének – hogy aztán a
felsorolás végén az
egyházkerületben zajló
átvilágítási folyamatról
is véleményt mondjon.


Úgy véli, hogy a múltat el kell
felejteni, anélkül, hogy
beszélnénk róla. Senkinek sem kell
számot adnia a Securitate-val való
kollaboráció miatt (…) Legjobb, ha
teljes amnéziába esünk, és
akkor az ateista-kommunista rendszer
áldozatairól,
üldözötteiről sem kell
beszélni. Mindezt Pál apostolra
hivatkozva támasztja alá a
következőképpen: ‘Ami a hátam
mögött maradt, elfelejtem és igyekszem
célegyenest előre menni’ Csakhogy ennek
előtte Pál apostol nyíltan
megbánta keresztényüldöző
múltját, megszenvedett azért, amit
tett, akként tudott új életet
kezdeni. (…) Bűnbánat nélkül
bűnbocsánat sincs, erről szól
Pál apostol bizonyságtétele. (…)
A cikk címe is talányos, nem
értjük milyen elszámoltató
emberre gondol Gavrucza Tibor, hiszen
Egyházkerületünk testületei
szorgalmazzák immár húsz
éve az átvilágítást.
(…) Mindannyiunknak tudni kell azokról a
szolgatársainkról, akik emberek tudtak
maradni azokban az embertelen időkben. Ne
keressünk tehát kibúvókat, ne
sértődjünk meg, ne
ábránduljunk ki, amikor egyházunk
múltjáról esik szó. Ezzel
elsősorban önmagunknak tartozunk, hiszen
tudjuk, hogy , “nincs oly rejtett dolog, mely
napfényre ne jőne” (Lukács
12,2)”