Kovács Sándor az új szatmári esperes

Szatmár megye – A következő hat év
során Kovács Sándor esperes,
Király Lajos főjegyző és Csűry
Miklós főgondnok vezeti a Szatmári
Református Egyházmegyét. Hivatalos
beiktatásuk egy későbbi időpontban
lesz.


Augusztus 27-én, pénteken a
szatmárnémeti Láncos
templom
ban tartották a Szatmári
Református Egyházmegye

tisztújító
közgyűlését, amelyen új
esperest, egyházmegyei főjegyzőt
és főgondnokot, valamint más
bizottsági tagokat
választottak. Fodor Lajos
leköszönő főjegyző
igehirdetésének alapigéje
János evangéliumának X.
részéből a 11–14.
közötti versek voltak. „Én
vagyok a jó pásztor (…) a jó
pásztor képes meghalni juhaiért.”
Az Ószövetségben a nagy vezetők
egykoron pásztorként kezdték, majd
később lettek királyok,
próféták és vezérek
– hangzott el a prédikációban. A
mai közgyűlés feladata, hogy jó
pásztort válasszon, hogy az mindig
vigyázzon a juhaira. A pásztor
feladata, hogy egyetlen bárány se vesszen
el. A jó pásztor
külön–külön ismeri minden
juhát és minden
bárányát. Ha azok közül
egy–egy eltűnik, az a pásztor
hibája, mert az eltévedt juh ismeri a
pásztor hibáját és
kihasználja azt. Ha az egyházmegye
bölcsességre és bizalomra
épül, akkor van jövője –
figyelmeztetett igehirdetésében a
leköszönő főjegyző.

Választások


Az egyházmegyének két
esperes–jelöltje volt: Kovács
Sándor
egri és Szatmári
Elemér
pusztadaróci
lelkipásztor. Nyolcvanöt
érvényes szavazatból Kovács
Sándor ötvenet, Szatmári
Elemér harmincötöt kapott,
tehát a következő hat év
során Kovács Sándor lesz a
Szatmár Megyei Református
Egyházmegye
esperese. Ezt követően
Csűry Miklós
személyében megválasztották
az egyházmegye világi
főgondnokát, majd az egyházmegye
lelkészi és világi
tanácsát, a lelkészi és a
presbiteri fegyelmi bizottságot és az
egyházkerületi közgyűlés
küldötteit. Hivatalos beiktatásuk egy
későbbi időpontban lesz.