Kötelező lett a hőenergetikai bizonylat

Július 19-től az épületek energetikai bizonylatára lesz szükség ahhoz, hogy az ingatlanok, vagy azok részei eladhatók, illetve bérbe adhatók legyenek. Ezek hiányában az eladási vagy bérbeadási szerződések érvényteleníthetők.

A 159/2013 számú törvény értelmében egy ház, vagy egy lakás tulajdonosa, illetve adminisztrátora köteles lesz a vásárló vagy bérlő rendelkezésére bocsátani az energetikai bizonylat másolatát a szerződés megkötése előtt, ugyanakkor a különböző hirdetésekben a tulajdonos vagy ingatlankezelő információkat is meg kell adjon erről a bizonylatról. A szerződés megkötésekor a tulajdonos vagy adminisztrátor köteles átadni a vevőnek vagy a bérlőnek az energetikai bizonylat eredetijét, ugyanakkor az illetékes adóhivatalhoz is be kell nyújtani a dokumentum másolatát. Ennek az iratnak a hiányában a vásárlási vagy bérleti szerződés jogi úton érvényteleníthető. Hőenergetikai bizonylata kell legyen minden épülő, illetve felújításra, eladásra, vagy bérbe adandó épületnek. A bizonylaton szerepelnek az épület vagy annak egy részére vonatkozó hőenergia-fogyasztási adatok. A hőenergetikai bizonylat tíz évig érvényes, kivéve, ha az épületen időközben jelentős felújítási munkálatokat végeznek, amelyek megváltoztatják az ingatlan hőenergia-fogyasztási mutatóit. Nem szükséges energetikai bizonylatot kiállítani műemléképületekre, templomokra, ötven négyzetméternél kisebb épületekre, hétvégi házakra, melyeket egy évben kevesebb mint négy hónapig használnak.

Hogyan lehet beszerezni

A hőenergia-fogyasztási bizonylatot az épület építője, tulajdonosa vagy kezelője által felkért hőenergetikai auditor állítja ki. Az auditorok a Közigazgatási és Régiófejlesztési Minisztérium által kiadott engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket a bizonylatokat kiállítsák. A megyében tevékenykedő engedéllyel rendelkező auditorok listája megtekinthető a minisztérium honlapján, de a közjegyzőktől is megtudható az auditorok névjegyzéke. Bihar megyében negyven auditor van. A tulajdonos vagy az ingatlankezelő szerződést köt az auditorral, és rendelkezésére bocsátja az épület vagy a lakrész tervrajzát, a tulajdonos személyi kártyájának másolatát, a víz- és fűtésrendszerre vonatkozó adatokat, az ingatlan kezelőjének telefonszámát, valamint az ingatlanra vonatkozó releváns információkat, például azt, hogy mikor volt felújítva az épület, voltak-e módosítások az épületen, stb. Ezt követi a helyszíni mérések elvégzése. A bizonylat kiállításának ára változik az épület, a lakás nagyságának függvényében, de átlagban egy ilyen bizonylat száz euróba kerül.