Kötelező lesz a lakásbiztosítás

Kötelező lesz a lakásbiztosítás
A kormány jóváhagyta a kötelező lakásbiztosítást, amelynek évi díja 10 és 20 euró között lesz. A 10–20 ezer euró közötti biztosítás földrengés, földcsuszamlás, árvíz esetében érvényes.

A kormány a keddi ülésén hagyta jóvá a kötelező lakásbiztosításról szóló törvényt, amelyet a parlament elé terjesztettek sürgősségi eljárással való tárgyalásra. A törvény alapján a fizikai személyeknek, a cégeknek kötelező módon biztosítást kell majd kötniük földrengés, földcsuszamlás és érvíz ellen. Az évi biztosítási díj 10–20 euró, ennek fejében a fenti természeti katasztrófák esetében 10.000–20.000 eurónak megfelelő összeget fizetnek ki a biztosítottnak. A díjszabást egyszerre kell kifizetni.

A törvény a Hivatalos Közlönyban való megjelenését követő hónap első napján lép életbe. Azt követően, hogy a Hivatalos Közlönyben megjelent a Biztosításokat Felügyelő Bizottság (CSA) határozata a kötelező lakásbiztosításról, 90 napon belül a fizikai és jogi személyek kötelesek kötelező lakásbiztosítást kötniük. Ha ennek nem tesznek eleget 100–500 lej közötti bírságot kell fizetniük, ellenben ha a biztosító tagadja meg a biztosítást, akkor a céget 500–1000 lej közötti összeggel bírságolják meg.

Díjszabások

A törvény-tervezet szó szerint a tömbházlakásokra, a szociális lakásokra, a szolgálati lakásokra, az intervenciós és szükséglakásokra, a protokollakásokra és a nyaralókra vonatkozik. Nem világos, hogy a kertes házak beletartoznak valamelyik kategóriába, esetleg kihagyták, vagy kifelejtették őket. Természeti katasztrófa esetén a maximális biztosított érték 10 ezer euró a nem égetett téglából épített házra, amelynek alapanyagát nem vetették alá termikus vagy vegyi kezelésnek. 20 ezer euró a biztosított érték égetett téglából, vasbetonból készült épületek esetében, amikor az építanyagokat termikus vagy vegyi kezelés alá vették.

Egyéb tudnivalók

A szociális segélyben részesülő személyek helyett a biztosítási díjat a helyi költségvetésből fedezik. Közös tulajdonú lakás esetében csak egy biztosítást kell kötni. Katasztrófa esetén annak fizetnek, aki a biztosítást megkötötte. A biztosított személy akkor is megkapja a biztosított összeget, ha egy természeti katasztófa esetén le kellett bontani a házát. A biztosítások kifizetésére egy katasztrófaalapot hoznak létre, a biztosítási díjszabásokból és egyéb átutalt összegekből. Egy érdekes pont: az olyan lakások esetében, amelyben legkevesebb 4 lakrész található és az épület, a helyiségek, a épületgépészeti elemek jogilag osztatlan közös tulajdonban vannak akár egyetlen biztosítást is lehet kötni, de csak az összes tulajdonos közös megegyezésével.