Koszorúzás Várad-Szőllősön

Koszorúzás Várad-Szőllősön
Nagyvárad- Vasárnap délben a nagyvárad-szőllősi római katolikus templom kertjében található emlékműnél zajló beszédekkel és koszorúzással elkezdődött az idei, 1848. Március 15-höz köthető ünnepségek sorozata.

 

 

Az elmúlt több mint két évtized hagyományaihoz híven, Váradon az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóját az RMDSZ Bihar megyei szervezete az idén is közösen ünnepli a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel, az evangélikus-lutheránus egyházközséggel és a nagyvárad-bihari unitárius egyházközséggel. Az ünnepségek sorozatát vasárnap délben a várad-szőllősi római katolikus templom kertjében található emlékműnél zajlott rendezvény nyitotta, melyen Fodré Gabriella, az RMDSZ várad-szőllősi szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Beszédében Biró Rozália alpolgármester, váradi RMDSZ-elnök arra hívta fel a figyelmet: bár napjainkban szerencsére nincs szükség véráldozatokra, a jelenkor történései mégis azt követelik tőlünk, hogy szilárdan és határozottan, hangunkat felemelve tegyünk nemzetünkért. Úgy fogalmazott: a legnagyobb gond, amivel meg kell küzdenünk, talán nem is a problémák vagy a kihívások nagysága, hanem az, ahogyan napról-napra fogyatkozunk, mely arra kell kényszerítsen és ösztönözzön bennünket, hogy gyermekeinket magyarnak neveljük és ugyanakkor óvjuk közösségünk idős tagjait, vagyis a sorainkat valamiféleképpen összezárva, erőt, reményt és lelkesedést öntsünk egymásba. Az elöljáró utalt az anyanyelvünk korlátok nélküli használatának fontosságára is, mely csorbát szenved annak dacára, hogy a törvény által biztosított. Hangsúlyozta: valamennyiünk kezében vannak olyan eszközök, melyekkel élni tudunk annak érdekében, hogy az elkövetkezendő évtizedekben, évszázadokban is éljenek magyar emberek ezen a vidéken, melyre úgy tekintünk, mint a szülőföldünkre.

 

Szavalatok

 

Szűcs Imre várad-szőllősi református lelkész azt emelte ki: a márciusi ifjak valószínűleg úgy érezték és gondolták, hogy Isten nem csak más népeknek ad önrendelkezési jogot, lehetőséget, hatalmat, teret, szeretetet és bizalmat, hanem a magyarságnak is. Ezt a hitet reménységgé kovácsolták magukban és valóban komolyan elhitték azt, hogy ebben a népben erő van, meg tud állni a saját lábán minden addigi és korábbi baj, gond és küszködés ellenére. „A velünk együtt élő néppel és népekkel együtt hiszem és vallom, hogy itt, Nagyváradon, a Partiumban, Erdélyben vagy a Kárpát-medencében tudunk dönteni magunkról és tudunk együtt dönteni arról, hogy mi jó nekünk, és ehhez megvan a segítségünk, aki nekünk fentről állandóan adja az erőt, vasárnap és a hétköznapokban is”, fogalmazott a tiszteletes.

Az ünnepségen szavalatokkal közreműködött a Szent László Római Katolikus Iskolacsoport és a Mihai Eminescu Főgimnázium néhány diákja: Fodré Dávid, Kovács Eszter és Soós Nándor, illetve Sebestyén Brigitta és Nagy Tamás.

 

Koszorúzás

 

Ezután az emlékezés koszorúit helyezték el a várad-szőllősi római katolikus egyházközségnek, a várad-szőllősi református egyházközségnek, az RMDSZ Bihar megyei, városi és várad-szőllősi szervezeteinek, a Bihar Megyei Tanfelügyelőségnek, a Szent László Római Katolikus Iskolacsoportnak, a Helyi Tanács RMDSZ-frakciójának, valamint a Történelmi Vitézi Rend nagyváradi székének a képviselői.

 

Ciucur Losonczi Antonius