Koruknak megfelelő bánásmód

Koruknak megfelelő bánásmód
Még mindig nagyon sok kérdés merül fel a kisgyermekes szülőkben, akiknek csemetéi iskolaérettek, hogy mi is vár gyermekükre az előkészítő osztályban, kik tanítanak majd, milyen körülmények között.

 

A témával kapcsolatban Szász Piroska Szatmár megyei főtanfelügyelő–helyettes elmondta, a szülőknek a beiratkozáshoz (ami egyébként március 5-én kezdődik) szükséges iratcsomót az összes igényelt irattal abban az iskolában kell leadni, ahol a beiratkozást kérvényezik. A gyermek beíratásakor fölösleges több iratcsomót leadniuk, több iskolában, mivel a feldolgozás számítógépes rendszerben történik és az informatikai alkalmazás többszörös beiratkozást nem tesz lehetővé.

A főtanfelügyelő–helyettes hozzátette, abban az esetben, ha egy iskolát többen választanak, mint ahány szabad hely van, a gyermekek beiratkozása után az adott beiratkozási körzetből, a beiratkozott gyermekek rangsorolása különböző ismérvek alapján történik (orvosi igazolás megléte, mely hátrányossági besorolást igazol; igazolás, mely bizonyítja, hogy a gyermek mindkét szülőjére árva és árvaházból származik; igazolás, mely bizonyítja, hogy a gyermek félárva vagy egy szülő neveli; igazolás, mely bizonyítja, hogy az egyik szülő pedagógus/tanügyi alkalmazott; a jelölt testvére az adott oktatási intézményben tanul.). Emellett az oktatási intézmények sajátos feltételeket fogalmazhatnak meg a kötelezőek mellett, de tilos a sajátos feltételek között a tesztek, vizsgák stb. alkalmazása.

A beiratkozással kapcsolatban az eredmények abban az iskolában lesznek kifüggesztve, ahová a kérést leadták az érintett szülők.

 

Se felmérés, se minősítés

 

Sok szülő arra is kíváncsi, hogy az előkészítő osztályokban milyen módszerek segítéségével tanulnak majd a gyermekek és hogyan értékelik őket. A témával kapcsolatban Szász Piroska elmondta, az előkészítő osztályban a gyermekek korának megfelelő módszerek alkalmazásával megtanulják mindazt, ami az I. osztályban való boldogulásához szükséges. Az előkészítő osztályban a gyermekek kommunikációs készsége fejlődik, megvalósul az első találkozásuk a számok és betűk világával, megtanulják megfigyelni a környezetüket, kölcsönhatásba kerülnek társaikkal és a felnőttekkel a didaktikai játékokon keresztül, valamint csapat- és felfedező munkában vesznek részt, rajzon vagy zenén keresztül. Nem utolsósorban harmonikus fizikai fejlődésük érdekében szervezett órákon vesznek részt. Ezért szakemberek által összeállított tantervek, és koruknak megfelelő változatos és megfelelő tanulási segédeszközök segítik fejlődésüket. Ennek érdekében azok a pedagógusok, akik az előkészítő osztályban fognak tanítani, a 2012/2013–as tanév kezdete előtt sajátos képzésben részesülnek majd.

Az előkészítő osztály időszaka alatt a gyermekek semmilyen felmérésben nem vesznek részt, és nem kapnak jegyet vagy minősítést — hangsúlyozta a főtanfelügyelő–helyettes. A gyermek értékelése a tanév végén történik a tanító által elkészített írásbeli jelentés formájában, amiből a szülők megtudhatják, hogy fizikai, pszichikai és intellektuális szempontból mennyit fejlődött, milyen nyelv- és kommunikáció-használati szintet ért el a gyermek. Adatokat kapnak a tanuláskészségének szintjéről és a gyermek tanulással szembeni magatartásáról is.

 

Zöld szám:

Az érintett szülők az előkészítő és az első osztályokkal kapcsolatban bővebb információt tudhatnak meg a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség ingyenesen hívható zöldszámán (0 800 816 261) hétköznapokon 8 és 16 óra között.