Köröstárkány: “Az örökség kötelez”

Köröstárkány: “Az örökség kötelez”
A helyi RMDSZ és a református egyházközség szervezésében a 96 éve meggyilkolt 91 áldozatra emlékeztek vasárnap Köröstárkányban. A megemlékezésről készített műsorát a Duna TV jövő vasárnap sugározza.

Faggyal köszönt be április 19. reggele a Belényesi medencébe (is), amikor az 1919. április 19-i köröstárkányi (illetve a szomszédos kisnyégerfalvi) mészárlás áldozataira emlékeztek. A zsúfolásig telt templomban a Duna televízió 5 kamerája rögzítette az eseményeket (mint később elhangzott, a teljes eseményről készülő összefoglalót április 26-án délben sugározza a csatorna), a bejáratoknál, illetve az úrasztalánál (majd később az emlékmű mellett) debreceni hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget. Az igehirdető Csűry István királyhágómelléki református püspök volt, aki beszédében egyebek mellett hangsúlyozta: ki kell jelenteni, hogy a 96 évvel ezelőtt meggyilkoltak terrorista cselekmény áldozatai lettek, de a félelem és az abból fakadó agresszió ma is jelen van és vérbe borítja a világot. Ettől az áldozatban és agresszorban egyaránt meglévő félelemtől kell megszabadulnunk, hogy egészséges lélekkel tudjuk látni és láttatni a világot, mondta a püspök. A szolgálatot Filep Attila beszolgáló kisnyégerfalvi lelkész köszönte meg, üdvözölve a vendégeket, de azt is bejelentve, hogy ezt a hét a megüresedett lelkészi állásra jelentkezettek meghallgatásának ideje lesz, a lelkészválasztást pedig május 10-én tartják. A megemlékező istentiszteleten szavalatok hangzottak el és közreműködött az egyházközség kórusa .

A falu élni-akarása

A templommal szomszédos emlékmű körül mintegy 250-en gyűltek össze a hűvös szélben, amit a felhők közül ki-kibukkanó nap jóleső melege ellensúlyozott. Filep Attila emlékezett elsőként az áldozatokra, akik átélték a magukra hagyatottság érzését, ám a életben maradottak újra egybegyűltek és ismét a környék legszebbjévé, leggazdagabbjává tették a falut. Csulák Péter, Magyarország kolozsvári konzulja az új magyar alaptörvénynek a nemzeti egységre vonatkozó passzusaira emlékeztetett, megköszönve a tárkányiaknak a magyarságuk őrzésére tett erőfeszítéseit, az anyaország további támogatást ígérve. Az életben maradt tárkányiak élni-akarását hangsúlyozta Szabó Ödön lépviselő is. Az RMDSZ megyei ügyvezetője példának említette, hogy a vérengzés után mindössze 5 évvel a faluközösség már teljesen felújította templomát. Mi ez, ha nem a hitből fakadó erő?- tette fel a kérdést a politikus. Hozzátette: nincs egyik vagy másik halott, egy közösségnek vannak áldozatai, az örökség pedig kötelez, aminek jegyében avattak Petőfi-szobrot Belényesben, idén Bartók-szobrot avatnak Tárkányban, terveik szerint jövőre pedig Várasfenes gazdagszik II.Béla király szobrával. Szabó Ödön bejelentette: a Szenátus már elfogadta, hogy Köröstárkány és Kisnyégerfalva megkapja a “Mártír település” címet, amit tavaly kezdeményezett, ám az ügydöntő a kérdésben a Képviselőház. Segítsenek abban, hogy a vérengzés 100. évfordulóján magyar polgármestere legyen a községnek, kérte a politikus.

Akár mi is lehetnénk…

Nem a több mint 12 év alatt megszokott helyén, de jó helyen volt a templomban, mondta hallható meghatódottsággal köszöntve korábbi híveit Szakács Zoltán, aki pár hete lett a Lórántffy Líceum iskolalelkésze. Hozzátette: az emlékműre “élő nevek” vannak vésve, olyanok, melyeknek ma is vannak viselői a faluban, aminek szimbolikus jelentése, hogy akár mi is lehetnénk áldozatok, egy közülük. Vári Ferenc, a Belényesi-medencében szoros kapcsolatokkal rendelkező Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke a család “intézményének” fontosságát hangsúlyozta a megmaradásban. Mikló Ernő súlyos szavakkal idézte fel a 96 évvel korábbi eseményeket, aláhúzva: a hivatalos történetírás máig sem kezeli helyén a történteket. Reményének adott hangot, hogy a televíziós közvetítés hozzájárul ennek változásához, a történtek megismertetéséhez.

Koszorúzás

A beszédeket követően versek hangzottak el, a Serkentők férfikórus énekelt, a cserkészek közül páran ugyancsak verset mondtak, majd közreműködtek a koszorúzásoknál, melyek során az említettek mellett különböző intézmények és szervezetek képviselői, de a környező települések küldöttségei is lerótták kegyeletüket. Az áldozatokra egy perces néma főhajtással emlékeztek, miközben megszólalt a templom harangja, majd Csűry István mondott áldást, amit már csak a Himnusz és a Székely himnusz éneklése követett. A szervezők a meghívottakat ebéden látták vendégül.

Rencz Csaba