Környezetvédelmi projekt

Környezetvédelmi projekt
Viorel Lascu projekt menedzser a Bihar Megyei Fenntartható Fejlődés és Védett Területek Központjának már július óta zajló projektjét mutatta be részletesen október 11-i sajtótájékoztatóján.

A Natura 2000 terület (ROSCI0062) Sebes Körös szoros – Királyerdő hegység menedzsmentjének létrehozása elnevezésű projekt a Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program finanszírozávall jön létre. A program ez év júniusában kezdődött és várhatóan 2014 augusztusáig fog tartani, melynek becsült értéke 500 000 euró lesz. Viorel Lascu elmondta, hogy az ország az EU-csatlakozás után köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az Európai Unió ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolásával történő megóvásra teszik a hangsúlyt.

Natura 2000

Ennek értelmében a Natura 2000 Sebes Körös szoros – Királyerdő hegység területbe 18 település (Élesd, Esküllő, Barátka, Bondoraszó, Csarnóháza, Magyarcséke, Tisztásfalva, Biharkaba, Bihardobrosd, Szászfalva, Kispapmező, Magyarremete, Biharrósa, Rév, Vércsorog, Vársonkolyos, Cécke, és Kissebes-Kolozs megye) tartozik bele, ezek a települések mind részt vesznek a projektben, amely során kidolgozzák a településeknek megfelelő menedzsmenttervet, tudatosítják az ott lakókban a biodiverzitás megőrzésének fontosságát, a helyi lakosokkal közösen fogják védeni a környezetet és az élővilágot, a helyiségeket turisztikailag is népszerűsítik a környezet károsítása nélkül stb. A következő három évben a központ a következő tevékenységeket folytatja a kitűzött célok eléréséért: kifejlesztik a védett területek menedzsment terveit és stratégiáit, létrehoznak egy elektronikus adatbázist az integrált menedzsment tervekhez, számba veszik a terület növény és állatfajait, valamint az élőhelyeket, feltérképezik az élőhelyeket és fajokat, a 18 település lakóinak tájékoztató akciókat rendeznek, a települések iskolásainak táborokat és oktató jellegű tevékenységeket szerveznek.

Nagy Noémi