Környezetvédelem és parkolás-ellenőrzés idén is

Környezetvédelem és parkolás-ellenőrzés idén is
Január 1-től megszűnt önálló jogi entitásként működni a nagyváradi helyi rendőrség, tevékenységét ezentúl a polgármesteri hivatal keretében igazgatóságként fejti ki.

Nem szűnt meg, átalakult

A nagyváradi városházán tegnap ismertették a helyi rendőrség tavalyi évi tevékenységi jelentését. A sajtótájékoztatón Florin Birta alpolgármester elöljáróban azt emelte ki, hogy a helyi rendőrség idén január 1-től megszűnt különálló jogi személyiség lenni, és az egykori váradi Ingatlankezelőhöz hasonlóan a polgármesteri hivatal egyik igazgatóságává vált, ami azt jelenti, hogy nem lesz külön költségvetése, hanem ugyanúgy fog működni, mint az összes többi igazgatóság a polgármesteri hivatal keretében. Kérdésünkre válaszolva Cristian Beltechi, a helyi rendőrség ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nem szűnik meg a helyi rendőrség, hanem csak átalakul egy igazgatósággá, ez az országos trend is egyébként. A helyi rendőrök ezután is ugyanazt a munkát kell elvégezzék, mint eddig, tehát semmilyen módon és mértékben nem változik a hatáskörük, mindössze központosítják a jogi, gazdasági szolgáltatásokat, a kiadásokat, amelyek immár a polgármesteri hivatal hatáskörébe kerülnek át. Ugyanaz a csapat vezeti a helyi rendőrséget Cristian Beltechi és Ioan-Nicolae Găluţ személyében. Beltechi hozzátette, hogy az idén hat új posztot hirdettek meg, ebből hármat már betöltöttek, tehát maradt három szabad helyi rendőri állás, de a jövőben újabb állásokat hirdetnek meg. Birta tudatta, hogy az érvényben lévő normatívák szerint ezer lakos után lehet alkalmazni egy helyi rendőrt, tehát a nagyváradi helyi rendőrség mintegy kétszáz fős állománnyal rendelkezhet. Jelenleg 70 alkalmazottja van az igazgatóságnak.

Jelentés és tervek

A nagyváradi helyi rendőrség tavalyi évi tevékenységi jelentését és idei terveit is ismertették tegnap az intézmény vezetői, valamint Florin Birta alpolgármester. Fokozottan odafigyelnek a környezetvédelemre, és a szabálytalanul parkolókra is.

A váradi városházán tegnap tartott sajtótájékoztatón Florin Birta alpolgármester az elmúlt két év adatait vetette egybe, kiemelve azt, hogy egyes kihágástípusok csökkentek, mások viszont nőttek a tavaly. A legnagyobb arányban, 55 százalékkal a környezetvédelmi intézkedések nőttek, hiszen míg 2016-ban 3424, addig a tavaly 5326 ilyen jellegű kihágást konstatáltak a helyi rendőrök. Birta ezt azért tartotta fontosnak kiemelni, mert ezeknek az ellenőrzéseknek köszönhető az, hogy tisztább lett a város, kevesebb a nem karbantartott telek, a szelektív hulladékgyűjtés is hatékonyabb lett, továbbá az illegális hulladéktárolás terén is pozitív változást generált az, hogy a helyi rendőrség a tavaly a környezetvédelemre összpontosított. A helyi rendőrség fokozottan figyelt a szabálytalanul megálló, parkoló járművekre is, aminek nyomán szintén nagyon sok bírságot róttak ki, és mint Birta elárulta, az idén is ezen a két területen folytat majd intenzívebb ellenőrző munkát az intézmény. Az alpolgármester hozzátette, hogy a többi szankciótípus enyhén csökkent a 2016. évi adatokhoz képest, a csendháborítás, a koldulás, a szabálytalan nehéz forgalom, a közlekedésfegyelem megszegése miatt kirótt bírságokat említette példaként etekintetben. „Ezek a csökkenések jelenthetik azt, hogy az emberek nagyobb mértékben betartják a törvényeket, és azt is, hogy a helyi rendőrség hatékonyan működik együtt más intézményekkel” – fogalmazott Birta, hangsúlyozva azt, hogy a helyi rendőrség a városi rendőrséggel, a közegészségügyi igazgatósággal, a területi munkafelügyelettel, az állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatósággal, valamint a Környezetvédelmi Őrséggel működik együtt. Birta kiemelte: az idén hangsúlyosan a Környezetvédelmi Őrséggel fog együttműködni a helyi rendőrség, főként azért, mert csak a környezetvédelmi intézmény kobozhatja el azokat az autókat, amelyből hulladékot dobnak közterületekre. „A jövőben közös őrjáratok lesznek, és a tetten értek autóit elkobozza a Környezetvédelmi Őrség, továbbá jelentős összegű bírságot is kiró a vétkesekre” – mondta Florin Birta.

Parkolás

Cristian Beltechi, a helyi rendőrség ügyvezető igazgatója közölte, hogy míg 2016-ban 11.983 bírságot róttak ki összesen 2.815.449 lej értékben, addig 2017-ben a bírságok száma megduplázódott, hiszen 21.700 pénzbüntetést róttak ki összesen 4.152.552 lej értékben. A tavaly a bírságokból származó összegek 83,7 százalékát sikerült behajtani. Az igazgató elmondta: továbbra is nagyon sokan parkolnak, állnak meg szabálytalanul, és még a bicikliutakon, játszótereken is parkolnak. A helyi rendőrség szabálytalan parkolás miatt a tavaly 3583 bírságot (87.547 lej összértékben) és 258 figyelmeztetést adott ki. A lakóhelyi parkolók jogtalan elfoglalása miatt a helyi rendőrség 1066 bírságot rótt ki a tavaly 79.950 lej értékben, a helyi parkolási szabályzatot megszegő autósokra pedig 10.639 bírságot 797.925 lej összértékben.

Környezetvédelem

Örömteli tendencia az, hogy a környezetvédelem terén kifejtett munkának köszönhetően nagyobb fegyelem tapasztalható a lakosok körében, és a lakótársulások is fegyelmezettebbek lettek, mondta Beltechi. A köztisztasági és környezetvédelmi előírások megszegéséért a tavaly 1089 bírságot rótt ki a nagyváradi helyi rendőrség összesen 881.090 lej értékben, továbbá 3040 figyelmeztetést is kiadtak. Mint Beltechi elmondta, főként a lakótársulások által használt szemétgyűjtő platformoknál konstatáltak sok szabálytalanságot. Az igazgató elárulta, hogy nagyon sok az elhanyagolt beépítetlen telek, noha a többletadózás bevezetése óta etekintetben is csökkenés tapasztalható; mindenesetre a helyi rendőrség 84 ilyen telek tulajdonosának a megbírságolását javasolta.

Koldusok

Beltechi kiemelte, hogy az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettek a koldulás és az illegális építkezések visszaszorítására, a köztisztaság megtartására, a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzésére, de kampányt folytattak a házszámok kitétele érdekében is. A tavaly 449 bírságot és 387 figyelmeztetést róttak ki koldusoknak. Mint megtudtuk, naponta 20–22 koldust igazoltatnak, ujjlenyomatot is vesznek tőlük, hiszen közülük többeket más települések rendőrsége keres lopás bűncselekménye miatt, az azonosítás után pedig visszaküldik őket azokra a településekre, ahonnan jöttek, Beltechi elmondása szerint ugyanis a koldusok zöme nem váradi illetőségű. Hozzátette, hogy évente átlagban 3–4 ezer koldus jön máshonnan Nagyváradra, a váradi hajléktalanok és koldusok száma nem éri el a százat. Florin Birta ehhez hozzátette, hogy az idén is nagy hangsúlyt fektetnek a koldulás, valamint a szemétkukákban való turkálás visszaszorítására, főként a belvárosban.

Egyebek

Cristian Beltechi elmondta, hogy a bírságok behajtásának aránya eléri a hatvan százalékot, a bíróság pedig az esetek 90 százalékában a helyi rendőrségnek ad igazat. Beltechi a tavalyi év legnagyobb megvalósításának azt tartotta, hogy tisztább lett a város, míg Ioan-Nicolae Găluţ azt tette hozzá, hogy hamarosan megvonják három váradi vendéglátóipari egység engedélyét, de arról senki sem nyilatkozott, hogy mely három egységről van szó. Szóba kerültek a sajtótájékoztatón a szelektív hulladékgyűjtésre használt konténerek, az ún. igluk is, melyekről Birta elmondta, hogy lassan-lassan kivonják azokat a városból, és a hulladékot a szemétgyűjtő-platformokban lehet majd csak szelektíven gyűjteni.

Pap István