Körgyűrűket autósoknak, belvárost gyalogosoknak

Körgyűrűket autósoknak, belvárost gyalogosoknak
Ha csütörtökön megszavazzák, akkor október 1-től lép érvénybe és tíz évig lesz hatályos Várad új Általános Fejlesztési Terve, melynek részleteit szerdán ismertette Ilie Bolojan polgármester, Adriana Lipoveanu városi főépítész, és a tervet elkészítő konzorcium képviselője.

A nagyváradi városháza kistermében mutatták be Nagyvárad új Általános Fejlesztési Tervét, melyről csütörtöki ülésén szavaz a váradi helyi tanács. Ilie Bolojan kifejtette a tervben rögzített fő csapásvonalakat. Hangoztatta, hogy a történelmi városközpontban bővíteni kell a gyalogos övezeteket, a Zöldfa (Alecsandri) és a Nagysándor József (Aurel Lazăr) utcákat említve példaként, és ennek jegyében újítják majd fel a Széchenyi (Traian) parkot is. Ugyanakkor bővíteni kell a gyalogosövezetet észak-dél irányba is, ezért tartja szükségesnek a Kert (Avram Iancu) utca jobb oldalának elbontását, hogy az így kiszélesített utcán több hely legyen a gyalogosoknak.

Belső körgyűrű

A polgármester egyik évek óta hangoztatott elképzelése egy belső körgyűrű kialakítása abból a célból, hogy az autóforgalom ezen a körgyűrűn bonyolódjon, és ezen a körön belül, lényegében a történelmi belvárosban a gyalogosforgalom legyen túlsúlyban, vagyis a városközpontban ne legyen tranzitforgalom. Mint Ilie Bolojan elmondta, ez a belső körgyűrű az állatkerttől kiindulva a Vitéz (Decebal) úton halad a Vitéz és a Dacia utak kereszteződéséig, onnan a Petőfi park mellett ér ki a Fő utcára, majd a Sztaroveszky (Magheru) úton, az új városközponton (Centru Civic) át jutna el a nagypiacig, és onnan a Vámház (Sucevei) utcáig. E körgyűrű egyetlen problémás szakaszát az ő, és immár az új városfejlesztési terv szerint is a Vámház utca jelenti, ezért azt az utcát négy sávosra akarják bővíteni. Hosszútávon ez azt jelenti, hogy az utcának a nagypiactól a Rhédey parkig tartó szakaszán az egyik oldalon elbontják a házakat. Egyelőre, ha megszavazzák a tervet, az ott lakókat ez csak annyiban fogja érinteni, hogy csak abban az esetben kapnak építkezési engedélyt, ha tiszteletben tartják a tervben megszabott új utcanyomvonalat.

Nem bővül

Elhangzott, hogy a városnak több mint nyolcezer hektár belterülete van, amiből kétezer hektár beépíthető terület. Mivel ennyi terület az elkövetkező tíz évben biztosan nem fog beépülni, ezért a város tíz évig nem fogja bővíteni belterületét. Az új terv csak annyi bővítést engedett meg, hogy bevonják a város belterületébe azokat a parcellákat, melyeknek egy része eddig a város külterületéhez tartozott. Ilie Bolojan hozzátette, hogy kizárólag abban az esetben fognak engedélyezni belterület-növelést, ha az ezt kérvényezők előzőleg kiépítik ott a közműhálózatot és az utat, ugyanis a városnak nincs és nem lesz pénze erre, ehelyett arra fog törekedni, hogy a város jelenlegi belterületén lévő szabad telkek beépüljenek. Lényeges elképzelés a város különböző részeinek jobb összekötése, a jobb összeköttetés a Várad melletti településekhez, valamint a leendő autósztrádához történő kapcsolódás.

Déli fejlesztési övezet

A város déli része, lényegében a Pece patak menti része képezi az elkövetkező tíz évben Nagyvárad fő fejlesztési övezetét, hiszen itt az Aradi úttól az Atelierelor utcág számos ingatlanfejlesztésre fog sor kerülni. Ilie Bolojan felsorolta, hogy ott fog helyet kapni az új sportcsarnok, az Aradi úton a napokban kezdik el építeni az ANL-tömbházakat, az egykori laktanyák helyén pedig egyetemi kampusz épül majd, míg a Ceyrat utca környékén szintén tömbháznegyed épül, az első tömbház alapkövét idén augusztusban teszik le. Újra kell hasznosítani a jelenleg használaton kívül álló területeket, áll az új tervben. Ilie Bolojan ebben a vonatkozásban az egykori Infrăţirea és Sinteza gyárak telkeit említette példaként, majd hozzátette, hogy az elhanyagolt telkek és ingatlanok tulajdonosait többletadóval sújtja majd a város, ha nem teszik rendbe tulajdonukat, viszont különböző kedvezményeket biztosítanak azoknak a főként a belvárosban ingatlannal bíró tulajdonosoknak, akik felújítják ingatlanaikat. Hozzátette, hogy a 2. számú hőerőmű bontására megvan az engedély, ott tehát ötven hektárnyi telek szabadul fel, ahol a város egy ipari parkot akar létesíteni.

Szigorúbb szabályozás

Általában véve szigorúbb városrendezési szabályozás lesz érvényben az elkövetkező években, mondta Ilie Bolojan, aki elárulta, hogy tárgyalt az összes ingatlanfejlesztővel, akikkel megegyeztek abban, hogy lakóházövezetekben nem fognak tömbházakat építeni. Azok számára, akik magas tömbházakat akarnak építeni, van elég rendelkezésükre bocsátható telek a városban, mondta Bolojan, példaként említve a Bihar Megyei Tanács által a Selina cég rendelkezésére bocsátott telkeket, melyek jogi helyzete megítélése szerint néhány éven belül megoldódik. További terve a városnak az, hogy a váradi körgyűrűn 90 km/órára növeljék a megengedett sebességet, ugyanakkor a jövő évtől megkezdik a körgyűrűn a sávelválasztóknak, valamint a fel- és lehajtó sávoknak a kiépítését.

Régi álom

Ilie Bolojan megismételte azt az elképzelését is, hogy az egykori hadapródiskola épületében kellene helyet kapjon egy adminisztratív központ. Arra a kérdésünkre, hogy miképpen próbálja majd ezt az elképzelését megvalósítani azok után, hogy eddig minden egyes, a hadapródiskolára vonatkozó döntés arról szólt, hogy ott majd a Körösvidéki Múzeum kap helyet, Ilie Bolojan azt válaszolta, hogy az ingatlan a Bihar Megyei Tanács tulajdonában van, tehát ők kell döntsenek erről. „Mi csak annyit tehetünk, hogy még egyszer felajánljuk a megyei tanácsnak a vár fejedelmi palotáját, ahova a Körösvidéki Múzeum odaköltöztetheti a mezőgazdasági eszközeit a barokk palotából. Többezer négyzetméternyi szabad terület van a várban, nincs semmi értelme olyan történelmi tárgyaknak az imitációt megcsinálni, amelyekkel nem rendelkezünk” – fogalmazott. Arra a kérdésünkre, hogy amennyiben valóban adminisztratív központ lesz a volt hadapródiskolában, nem fog-e megnőni az autóforgalom a Kert utcán is, Ilie Bolojan nemmel válaszolt, mondván, hogy az autósok a leendő belső, és a mostani külső körgyűrűről, nem pedig a Kert utcáról közelítik majd meg azt a környéket.

Pap István