Korai hallásszűrés szerepe

Fotó: Ştiri de Cluj. ro
Fotó: Ştiri de Cluj. ro
A hallássérültek hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha kellő időben nem kapják meg azt a támogatást, kezelési módot, mellyel növelhetnék hallásesélyüket.

2013 áprilisában közölték az Orange Alapítvány által meghirdetett „A világ színekben és hangokban” nevű pályázat eredményeit. A beérkezett 110 projektek közül 9–et díjaztak. A sikeres projektek egyike a kolozsvári „Iuliu Haţieganu” Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem által benyújtott, HEAR-RING nevű pályázata, melynek vezetője dr. Violeta Necula főorvos. Amit arra szeretnének felhasználni, hogy az olyan kórházakban, melyek nincsenek kellőképpen felszerelve modern hallásvizsgáló gépekkel, ezeket beszerezzék. (Kolozsvár esetében a Stanca szülészeti és a Nagybányai megyei szülészeti osztály).

A projekt értéke 200.000 lej.

A halláskárosodás kiszűrését célzó vizsgálatot már a születést követő pár nap után el lehet végezni. A korai diagnózis és a megfelelő kezelés javítja a gyermek életesélyeit. Ha szükséges, akkor egy bizonyos idő után, de lehet már 6 hónapos kortól cochleáris implantációt végezni, mely olyan műtéti eljárás, ami a halláskárosodást szenvedőnek javítja a hallás esélyeit. A cochleáris implantátummal a gyermek hallja a hangokat. Azonban ahhoz, hogy a beszédet is megértse, megfelelő szakember által tartott verbális képzésen kell részt vennie. Szükséges a szülői támogatás is. Ezért felhasználva a számítástechnika adta lehetőségeket, a logopédus állandóan kommunikál a családdal. Így a hallás javulás folyamata intenzívebbé válik.

Több olyan logopédusra van szükség, aki foglalkozik a cochléáris implantátummal rendelkező gyermekekkel. A logopédusok előzőleg műhelymunka keretében megismerkednek a cochleáris implantátummal, az operáción átesett személyekkel. Tájékozódnak a betegek családi helyzetével kapcsolatban. Elsajátítják az auditív-verbális tevékenység módszertanát.

A klinika szándéka olyan készülékek beszerzése, amely lehetővé teszik a cochleáris implantáció (CI) végrehajtását, amellyel a súlyos nagyothallók és siketek nagy részénél jelentős hallásjavulás érhető el.

Az eredmény annál biztatóbb, minél hamarabb veszik észre ezt a hiányosságot már az újszülötteknél is. Ennek érdekében az orvosnő kampányt indított, amit a kollegái is támogatnak.

A cochleáris implantátum a belső fülbe ültetett elektróda és az ehhez kapcsolódó, szintén beültetett jelfogó /dekóder egység; a mindennapi szóhasználatban azonban ide érthetjük a CI-hez tartozó külső egységeket is. Az ép hallású embernél a hanghullámokat a belső fül egyik szerve, a csigában (görög: cochlea) található szőrsejtek alakítják elektromos impulzusokká. Ezeket az impulzusokat a hallóidegek veszik fel, majd továbbítják az agy felé. A siketek és súlyos nagyothallók nagy részénél az okozza a problémát, hogy a szőrsejtek nem működnek. Ezekben az esetekben segíthet a CI azzal, hogy átveszi a szőrsejtek funkcióját, és elektromos impulzusokat továbbít a hallóidegek felé.

Igénybe kell venni olyan logopédust, aki a gyermek szóbeli kifejezését tudja elősegíteni. A beszédprocesszor egy kódolási stratégia segítségével átalakítja a mikrofontól kapott jeleket.

A processzortól egy adótekercs veszi át a jeleket. Az adótekercset egy kis mágnes rögzíti a fejbőrön, pontosan a vevőtekercs felett.

A koponyacsontra implantált vevőtekercs veszi át az adótekercs jeleit. Egy dekóder dekódolja, majd az elektróda felé továbbítja a jeleket. Az elektróda a csigába van beültetve. Több szálból áll, ezek különböző hosszúságúak. A rövidek a csiga elején végződnek és a magas frekvenciát érzékelő idegeket ingerlik, míg a hosszabbak a csiga belsejéig mennek és az alacsony frekvenciákért (mélyebb hangokért) felelősek.

Amint láthatjuk nem egyszerű készülék, de annak érdekében, hogy a beteg hallása javuljon, végig kell menni mindazokon a gyógyítási fázisokon, melyek segítik, hogy a kezelt minél jobban be tudjon illeszkedni.

Dr. Violeta Necula főorvos, ebben a bonyolult folyamatban, a sajtó figyelem felhívó szerepét emelte ki. A beteg gyerekek szülei minél hamarább kérjék az orvosok segítségét a kezelések elkezdésére, mert sokkal könnyebb egy kezdődő betegséget kezelni, mint egy elhanyagolt állapotot feléleszteni.

Csomafáy Ferenc