Kopjafát avattak Kiskolcson

Kopjafát avattak Kiskolcson
Szatmár megye – Az eddigi magyar forradalmak emlékére állított kopjafát a kiskolcsi református egyházközség. Ezentúl itt emlékeznek és koszorúznak a magyarság jelentős ünnepein.

Nagy öröm, hogy emlékezhetünk azokra az elődökre, akik kitartásukkal példát mutattak számunkra – mondta el igehirdetésében Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A magyar nemzet ki tudja mondani, hogy Isten a mi teremtőnk, Jézus a megváltónk és érezzük a Szentlélek hatalmát. Sajnos az tapasztalható, hogy a mai ember eltávolodott Krisztustól. Változtatni kellene életünkön, mint ahogy azt a márciusi ifjak tették, talán akarjuk is a változást, de nem tudjuk hogyan. Emberi erőlködéssel bizonytalan a változás, szükség van Krisztus segítségére. Nem csak egyénileg kell megváltozni, hanem a közösségben is: a családban, az egyházban, a nemzetben stb. Ünnepelünk, de nem tudjuk otthon hagyni azt, ami bánt bennünket. Isten azt ígéri, hogy az általa kijelölt út az üdvösséghez vezet. A kérdés az, hogy: van–e bennünk annyi akarat, hogy ezt az üdvösséget elfogadjuk és kihasználjuk. Isten fia azért jött, hogy megtalálja azt, ami elveszett – tette hozzá a püspök.

Történelmi előadás

Kónya László történész azzal kezdte beszédét, hogy 1989–ben formailag kivívtuk szabadságunkat, mégis ma is meg kell küzdeni iskoláinkért, az anyanyelv használatáért, önrendelkezésünkért. Sokan nem akarják elismerni azt, hogy mi itthon vagyunk. Kettősség él bennünk: a küzdelem és az Istenbe vetett hit. Küzdelmeink során hinnünk kell Istenben és abban, amit ’48 üzen számunkra. Merjünk tenni, merjünk valakik lenni abban a harcban is, amelyben nem biztos a győzelem. Kónya továbbá a nemzetőrök feladatairól beszélt, majd felolvasta azon 37 kiskolcsi, 53 nagykolcsi és 68 szamoskrassói személy nevét, akik nemzetőrökként vettek részt Bem tábornok csapatában.

Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkipásztor elmondta, hogy egy olyan közösség lelkipásztora lett, amelyikről el lehet mondani, hogy tenni akar és szeretne felmutatni valamit. Íme itt az első közösen elért eredmény: egy olyan kopjafát lepleztek le, amelyik emlékeztet őseinkre és figyelmeztet, hogy ha nem tehetünk többet mint azok, legalább őrizzük meg hagyatékaikat. A Szózat eléneklése után a résztvevők az Árpád–sávos zászlót követve vonultak ki a templomból. Ft. Csűry Istvánpüspök és Fodor Lajos egyházmegyei főjegyző leleplezte a kopjafát, majd azt megkoszorúzták. A kiskolcsi férfi kórus énekei után a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség.