Kőolajban úszó tavak

Bihar megyében összesen kéthektárnyi területen hat, több millió köbméternyi olajjal teli tó található. A kőolaj kitermelő vállalatok után hátrahagyott tavakban lévő olaj mennyiségét a hatóságok sem ismerik.

A román környezetvédelmi minisztérium szerint a tavak biztonságos megtisztításához legalább két évtized szükséges. Berettyószéplakon három ilyen tárolótó van, amelyeknek megtisztítása gondot okoz a helyi önkormányzatnak. A részletekről Bagosi Barna Berettyószéplak alpolgármestere tájékoztatta a Bihari Naplót. Elöljáróban leszögezte, hogy ezek a tavak tulajdonképpen tárolók, ahol a kommunista rendszerben a kőolajfinomító melléktermékeit tárolták, és mivel ezek a tavak Berettyószéplak területén vannak, ezért a törvény értelmében az önkormányzat köteles megtisztítani a tavakat. Bagosi Barna elmondta, hogy az önkormányzat már elkészítette a hatástanulmányokat, a megvalósíthatósági terveket, stb., most már csak arra várnak, hogy valamilyen finanszírozási lehetőség felbukkanjon, hogy benyújthassák pályázatukat. Megtudtuk, hogy mindeddig csak egy alkalommal írt ki a Környezetvédelmi Alap pályázatot ilyen tavak megtisztítására, és az önkormányzat be is nyújtotta saját pályázatát, csak sajnos nem nyert finanszírozást. Bagosi Barna kifejtette, hogy Berettyószéplakon a három gyűjtőtó egymáshoz viszonyítva lépcsőzetesen helyezkedik el. A legfelsőbb tóból átszivattyúzzák a vizet a középsőbe, a középsőből pedig a legalsóba. A vízkiszívást esőzések idején végezték el, nehogy kiöntsenek gyűjtőtavak, mert az nagy szennyezést okozna. Érdekes módon a legfelső tó magától kitisztult, és oda az évek során visszatért az élővilág. A legszennyezettebb a középső tó, míg a harmadik tó a vízátszivattyúzás miatt lett szennyezett. Az alpolgármester kifejtette, hogy elméletileg nem nehéz a környezetvédelmi rehabilitációt elvégezni, mert a kőolaj könnyen elválasztható a földtől, ezért a költségek is kisebbek. Mindazonáltal problémát okoz az, hogy nincs elég pályázati kiírás ennek a problematikának a megoldására, fejtette ki az alpolgármester. Bagosi Barna hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan monitorizálja a helyzetet, kapcsolatban áll az immár hat-hét éve nem üzemelő kőolajfinomító tulajdonosával is. Az elöljáró elárulta: a cég vállalata azt, hogy amennyiben az önkormányzat finanszírozást nyer a tavak megtisztításra, akkor anyagilag hozzájárul a megvalósításhoz. Kérdésünkre válaszolva Bagosi Barna elmondta: nem tudja, hogy van-e határidő, amíg meg kell tisztítani a tavakat, mint ahogy az sem merült még fel, hogy együttműködjenek más, hasonló problémákkal küzdő önkormányzatokkal.

Pap István

Címkék: ,