Konzorcium a hősök emlékére

Konzorcium a hősök emlékére
Négy város – Székesfehérvár, Budapest, Debrecen és Nagyvárad – kilenc szervezete írta alá csütörtökön Székesfehérváron az I. világháború emlékeinek megmentésére és megismertetésére létrehozott konzorciumi szerződést. A konzorcium fő célkitűzése az 1918-ban a Magyar Királyi 20. honvéd gyaloghadosztálynak állított emlékmű felújítása.

A konzorcium létrehozásáról szóló szerződést csütörtökön délután írták alá Székesfehérváron. A konzorcium elnöke Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és ugyancsak a konzorcium tagja két váradi civil szervezet, Pro Liberta Partium Egyesületet és a Várszövetség is. Az alapítók a magyar kormány által létrehozott Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság céljaihoz kapcsolódva, a Magyar Királyi 20. honvéd gyaloghadosztály alakulataiban harcolt egykori honvédek emlékének ápolására hozták létre a konzorciumot, melynek első konkrét célkitűzése, hogy újjáépítsék az 1918-ban a Magyar Királyi 20. honvéd gyaloghadosztály harcai helyének megjelölésére az Isonzó folyó melletti Monte San Gabriele hegyre állított emlékművet. Amennyiben sikerül teljesen helyreállítani az emlékművet, akkor a konzorciumban részt vevő négy város – Nagyvárad, Székesfehérvár, Debrecen és Budapest – magyar közösségek képviselőinek a jelenlétében Nova Gorica településen 2014. május 29-én a Hősök Napja alkalmából megemlékeznek az első világháború áldozatairól. A mintegy 2,4 millió forint értékű beruházás összegének a fele közadakozásból összegyűlt, a másik felét pedig a Honvédelmi Minisztérium ajánlja fel erre a célra.

Méltó emlékezés

A Fejér Megyei Közgyűlés székházában megejtett szerződésaláírás után dr. Görög István a konzorcium titkára elmondta: 1914-1918 között négy város – Székesfehérvár, Budapest, Debrecen és Nagyvárad – honvéd gyalogezredei alkották a 20. gyaloghadosztályt, amely talán a legvéresebb csatákban vett részt az I. világháborúban. „Ezek közül is a legderekasabban az isonzói fronton ők vettek részt két alkalommal is, először 1915-ben, amikor az olasz csapatok offenzívát indítottak, és 1917-ben, amikor az olasz támadók óriási erővel készültek kihasználni azt az előnyüket, amelyet a korábbi 11-ik isonzói csatában elértek. Ekkor ezt a négy ezredet Lengyelország mai területéről dobták ismét a pokolba, és álltak helyt a San Gabriele hegyben zajló védelmi harcokban. Ez a tizenkét ezer katona emberfeletti harcot folytatott az olaszokkal és emberfeletti harcot vívott saját emberségének megőrzése érdekében. Azért jöttünk most össze, hogy ennek a huszadik hadosztálynak és annak négy ezredének emléket állítsunk. Ezt az emléket eleink már saját maguk részére elkészítették 1918 tavaszán: Károly király parancsára négy emlékgúlát építettek, köztük a San Gabriele magaslatra is. Azóta a négyből három látogatható, de a negyediket hosszú évekig nem találtuk, mígnem Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány jóvoltából a nagyon elerdősült, lényegében lakatlan területen sikerült megtalálni. Több, ebben a kutatásban részt vett civil szervezet fog most össze annak érdekében, hogy a századik évfordulóra ezt a gúlát sikerüljön felépíteni.” Görög István hozzátette, hogy emellett a célkitűzés mellett a konzorciumi szerződés a négy város katonai múltjának és az I. világháborús előzményeik kutatását kívánja támogatni és segíteni. „Azt szeretnénk, ha minden városban ismételten megemlékeznének ezekről az időkről, emléket állítanának azoknak a hősöknek, akik közülük valók” – fogalmazott Görög István. Egyébként a konzorciumi szerződés 2018. november 4-én, a világháború befejezése 100. évfordulója napján érvényét veszti.

Minisztériumi támogatás

A konzorcium elnöke Vargha Tamás HM parlamenti államtitkára, a maga során kifejtette: „Száz éve tört ki a nagy háború, amelyre az elkövetkező négy esztendőben méltó módon szeretnénk megemlékezni. Ennek egyik jelképes aktusa ez a mai nap, amikor ezt a konzorciumi szerződést aláírjuk. Négy város kilenc szervezete csatlakozott ehhez a konzorciumhoz, melynek célja annak az emlékgúlának az építése, amely a San Gabriele magaslaton őrzi a négy városból érkezett katonák, honvédek emlékét, melyet idén májusban együtt fel is avathatunk. Szeretném megköszönni azt, hogy felvállalták a gúla újrafelállítását és a felállításához szükséges anyagi erők összegyűjtését is. Egyetértettünk abban, hogy a Honvédelmi Minisztérium, amely a magyar törvények szerint is fő letéteményese az ilyen emlékhelyek gondozásának és ápolásának, az eddig összegyűjtött összeget kiegészíti, és így a teljes összeg rendelkezésre áll ahhoz, hogy ez az emlékmű a maga fényében el is készüljön.”

Együttműködés

Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, aki a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének elnökeként írta alá a dokumentumot, köszönetet mondott a civil szervezeteknek, amiért a 2,4 millió euró értékű beruházásnak mintegy a felét közadakozásból összegyűjtötték, a Honvédelmi Minisztériumnak pedig azért, hogy az összeg másik felével kiegészítette a gúla felépítésének költségvetését. A továbbiakban kiemelte a Nagyváraddal történő együttműködés fontosságát, mely nem csak ennek a konzorciumnak a keretében valósul meg. „Van egy másik közös kezdeményezésünk a nagyváradiakkal, ez pedig a Szent László a lovagkirály című képzőművészeti gyermekrajz-pályázat, melynek keretében nyolc és tizenegy, illetve tizenkettő és tizenöt éves gyerekek munkáit várjuk. A leadási határidő április 4. Szeretnénk a fiatalokat is bevonni abba, hogy megismerjék történelmünket és legyen róla véleményük, amit jelenleg képzőművészeti alkotásokon keresztül látunk megmutathatónak. Nagyváraddal közösen készül a Vörösmarty Színház arra, hogy az augusztusi fehérvári Szent László koronázási szertartás játékot Nagyváradon is bemutassa, ezzel is szorosabbá téve a két város együttműködését.”

Szent László kripta

Sárközi Zoltán a Pro Liberta Partium Egyesület elnöke kiemelte: „külön öröm számomra, hogy itt, Székesfehérváron önökkel együtt be tudjuk bizonyítani azt, mit jelent, amikor a civil erők képesek szó szerint is köveket megmozgatni.” Felhívta a figyelmet arra, hogy két évvel ezelőtt Nagyváradon is felállítottak egy emlékgúlát a magyar katonák emlékére, hozzátéve, hogy „a civil összefogás itt is felülkerekedett bizonyos politikai akaratokon. Mindamellett, hogy Nagyváradon a magyarság nincs többségben, mégis be tudtuk bizonyítani, hogy akaratunkat akkor is át tudtuk vinni, hogyha nem mindenkinek felel meg.” A továbbiakban a néhány hónap múlva beinduló Királyok Városa programsorozatra hívta fel a figyelmet, melynek fővédnökei Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, illetve Biró Rozália szenátor lesznek. Ennek kapcsán emelte ki azt, hogy jelenleg is folynak a váradi várban a feltáró munkálatok, és bármelyik pillanatban napfényre kerülhet a Szent László kripta, illetve a Szent László szarkofág. „Épp ennek nyomatékosítására szeretném felkérni Székesfehérvár civil szervezeteit, hogy a májusban esedékes Varadinum rendezvény alkalmából tegyenek látogatást Nagyváradon, és tudjunk közösen ünnepelni” – fogalmazott Sárközi.

Emlékezés

Az aláírási ceremónia után szólaltattuk meg Vargha Tamás politikai államtitkárt, arra keresve választ, hogy milyen további együttműködési lehetőségek vannak a honvédelmi minisztérium, illetve határon túli magyar civil szervezetek között. „Több síkon is folyik a munka – válaszolt a politikus –, nem csak ez a konzorcium alakult meg és egészült ki a Honvédelmi Minisztériummal, hanem megalakult Magyarországon az I. Világháborús Emlékbizottság, illetve sok nagyvárosban is hasonló első világháborús emlékbizottságok alakultak és alakulnak. Szeretnénk a civil szervezeteket és a magánszemélyeket is bevonni az emlékezésbe és a munkába. A Honvédelmi Minisztérium a Bécsi Hadi Levéltárral együttműködve folyamatosan digitalizálja és dolgozza fel a harcokban részt vett katonák adatait, és így teljes lesz az archívumunk, vagyis minden egyes I. világháborús katona adata pontosan meglesz. Ehhez természetesen együtt kell működnünk minden a hadműveletekben részt vevő környező országgal. Szeretnénk bevonni a civileket a kutatásba, hiszen egy ország kötelékeiben harcoltunk, és közös, nagy megemlékezésre van szükségünk.”

Pap István