Könyvbemutató és ünnepség

Könyvbemutató és ünnepség
Február 16-án este hat órától a nagyváradi Árkádia Bábszínház stúdiótermében ünnepelték meg az Erdélyi Riport folyóirat tíz éves fennállását. Ugyanekkor mutatták be Szűcs László Gazoskönyv című kötetét is.

Szűcs László kötetét, és a neves újságíró munkásságát Székedi Ferenc közíró méltatta. Elhangzott, hogy a költőtől, sőt a prózaírótól is eltérően a közíró hiába ír évtizedeken át, mégis azt érezheti, hogy elfelejtik az írásait, hiszen, a közíró a publicista a mindennapok problémáit, eseményeit, történéseit értelmezi, azokra világít rá. Azért van szükség az ilyen gyűjteményes kötetekre, hogy megmentsük a mindennapok forgatagából az értékes írásokat, mondta Székedi Ferenc, hozzátéve, hogy a Gazoskönyv egy ilyen kiadvány. A kötet Szűcs Lászlónak az Erdélyi Riportban 2003-2008 között megjelent írásait tartalmazza. A kötet címével kapcsolatban Székedi Ferenc kiemelte, hogy Romániában a közélet, a politika a gyomhoz hasonlítható, és a publicisztika ennek a közéletnek a „fürge kiskapása” , amelyik a kisember szemszögéből láttatja és értelmezi a politikai eseményeket. A méltató kiemelte továbbá, hogy a kötetben három nagy témakörbe lehet sorolni az írásokat, ezek pedig a romániai magyar közélet, a magyar-magyar viszony és a romániai belpolitika. Ezt követően Szűcs László médiaszervezői érdemeit emelte ki Székedi Ferenc, aláhúzva azt, hogy Szűcs László nélkül a váradi sajtóélet nem emelkedett volna az átlag fölé.

A beszélgetésen részt vevő Stanik István az Erdélyi Riport alapítója kiemelte, a megjelent kötet is bizonyíték arra, hogy az elmúlt tíz év nem telt el hiába az erdélyi Riport életében. Stanik István az erdélyi magyar sajtó két legnagyobb publicistájának nevezte Szűcs Lászlót és Székedi Ferencet, elmondva, hogy „Szűcs úgy partiumi, hogy közben európai, és úgy európai, hogy közben partiumi, és Szekedi Ferenc úgy székely, hogy közben európai, és úgy európai, hogy közben székely.”

Tíz év

A program második felében az Erdélyi Riport tíz éves fennállásáról beszélgetett Szűcs László, Székedi Ferenc, Stanik István és Simon Judit a Riport kiadó igazgatója. A beszélgetés során többek között arra kerestek választ, hogy miképpen állja meg a helyét egy klasszikus vétetésű, papír alapú sajtótermék a globalizáció, a közösségi és az új média térhódításának korszakában. Mindannyian bizakodással szóltak a jövőről, azt hangoztatva, hogy ha a rádió nem ölte meg az élő koncerteket, a mozi és a film a színházat, az internet pedig a mindezt együtt, akkor az írott sajtó, az újságok és a folyóiratok sem fognak megszűnni az internet világában.

Pap István