Konfliktus a Gyermekvédelmi Főigazgatóságon

Nagyvárad – A Bihar Megyei Gyermek- és
Társadalomvédelmi
Főigazgatóság és az
intézmény Pro As szakszervezete
közötti konfliktus tárgyát egy
bizonyos pénzösszeg kifizetésének
a módja képezi.


A Bihar Megyei Gyermek- és
Társadalomvédelmi
Főigazgatóság
(DGASPC) által kiadott,
Koncsek Vadnai Zita vezérigazgató
és Ştefan Goiţa
szóvivő által aláírt
közlemény szerint a Temes Megyei
Törvényszék
határozatában az áll, hogy a 2005.
október- 2008. szeptember közötti
időszakra az intézmény köteles
visszamenőleg kifizetni valamennyi  
egyéni munkaszerződéssel
rendelkező alkalmazottja számára
25.734.711. RON összegnyi szociális
bérpótlékot. A hivatal eddig
11.451.125 RON-t folyósított, a
maradék 14.283.586 RON-t pedig annak
függvényében fogja kiutalni, hogy
mikor jut hozzá költségvetési
pénzforrásokhoz. Ezzel szemben a Pro As
szakszervezet azt állítja, hogy a
pénzösszeg csupán a tagjainak
jár, és azzal fenyegetőzik, hogy
ellenkező esetben birósági
végrehajtást kezdeményez,
zároltatja az intézmény
bankszámláit és lefoglaltatja a
javait. A DGASPC
kommünikéjében figyelmeztett: a
törvényes rendelkezések
értelmében a használatban
levő eszközállomány
kisajátítása
 csakis a
Megyei Tanács beleegyezésével
történhet, amennyiben pedig a
“reflertorfényt imádó”
érdekképviselet mégis ehhez a
lépéshez folyamódik,
veszélybe sodorja az intézmény
működését és
katasztrofális helyzetbe hozza a
főigazgatóság által
nyújtott szolgáltatások
haszonélvezőit. A DGASPC
ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy
megitélésében a 2008.
augusztusában elkezdett, a kollektív
munkaszerződés
megkötésével kapcsolatos
tárgyalások
elhúzódásának az oka a
szakszervezet magatartása.

Válasznyilatkozat


Az üggyel kapcsolatban a Pro As szakszervezet is
kibocsátott egy nyilatkozatot, Adrian
Marcu
aláírásával. Ez
többek közt azt tartalmazza, hogy a Bihar
Megyei Tanács 80 milliárd régi lej
kifizetésére kötelezte magát,
mely csupán a szindikátus 903
tagjával szembeni részleges
tartozás kiegyenlítését
szolgálná. A Pro As
állítása szerint mielőtt a
két fél közötti konfliktus a
fentebb említett helyzetig fajult volna, a
probléma rendezése
érdekében számos úton
próbáltak kapcsolatba lépni a
DGASPC vezetőségével, azonban nem
jártak sikerrel. A szakszervezet
megitélésében ugyanakkor
azáltal, hogy az intézmény
vezetősége a szociális
szolgáltatások
haszonélvezőire hivatkozik, csupán
az alkalmatlanságát
 és a másokkal szembeni
tiszteletének a hiányát
bizonyítja.

Ciucur Losonczi Antonius