Konfirmáció Várad-Olasziban

Az elmúlt hétvégén zajlott a konfirmálás Nagyvárad-Olasziban. Fotó: Vilidár Andrea
Az elmúlt hétvégén zajlott a konfirmálás Nagyvárad-Olasziban. Fotó: Vilidár Andrea
A Körös-parti református templomban két részletben zajlott az ifjak ünnepélyes hitvallástétele és fogadalma, azaz a konfirmáció.

Szombaton délután a húsz fiatal ünnepi istentisztelet keretében beszámolt arról, amit sikerült megtanulnia az előkészítők során. Az igehirdető szolgálatra meghívták Dénes István Lukács élesdi lelkipásztort, a Bihari Egyházmegye esperesét, mivel családi kapcsolat fűzte az egyik konfirmándushoz. A csodálatos halfogásról szóló evangéliumi rész alapján prédikált, biztatva az ifjakat, hogy engedjék be életükbe a Mestert, kinek jelenlétében megváltozik élethelyzetüknek kimenetele. Amint a tanítványokat, kitartó munkájuk ellenére, sikertelenség keserítette, úgy a ma emberét is, ha csak önmagában bízik, hamar kétségbe ejti hiábavaló fáradozása. Jézus a megoldás az ígéretes újrakezdésre. A szószéki szolgálatot követően Veres-Kovács Attila parókus lelkész bemutatta a húsz fiatalt a gyülekezetnek, majd Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész és Kiss Huba Ernő kántor segítségével kikérdezte a fiatalokat. A jó feleleteket elfogadta a presbitérium, és az egyházi hagyomány szerint, a nevükben nyilatkozó Stretea András főgondnok a másnapi fogadalomtételre bocsátotta a fiatalokat.

Vallást tettek hitükről

Enyhült a vizsga-drukk másnapra, amikor a pünkösdvasárnapi istentiszteleten megjelentek. Igét hirdetett Tőkés László lelkipásztor-EP képviselő, aki az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvből vett igével lelkesítette a fiatalokat is: Isten nem engedi, hogy egy lélek is elvesszen, még ha életünk látszólag hajótörést is szenved. Ezt követően a parókus lelkésszel együtt bevették a fogadalmat a fiataloktól, akik ugyanakkor vallást tettek hitükről, valamint Istenhez és az Anyaszentegyházhoz való hűségükről. A kézrátétellel történő megáldásuk után a fiatalok felvették életük első úrvacsoráját. Végezetül megajándékozták az ifjakat az Egyházkerület által kibocsátott jubileumi emléklappal, valamint a Pro Familia Alapítvány (Jakabffy László) merített papírra drukkolt grafikájával, amely az 500 éves reformációt elindító eseményt ábrázolta, amint Luther Márton kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételből álló vitairatát. Az istentiszteletet az ifjak életére kért áldással, énekléssel zárta a gyülekezet.