Konferencia Ottományban

Akt.:
A konferencia helyszíne, az ottományi Kiállítóház
A konferencia helyszíne, az ottományi Kiállítóház
Az ottományi Kiállítóház, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és a budapesti Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézete az MTA és a Bethlen Gábor Alap támogatásával tartja meg október 14-én, pénteken Ottományban Az archívumok használatának változó kontextusai című konferenciáját.

A program a következő:

10.30 óra – megnyitó, köszöntők (Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke; Horváth Béla, Szalacs község polgármestere; Balogh Balázs, igazgató, MTA BTK Néprajztudományi Intézet; Jakab Albert Zsolt, elnök, Kriza János Néprajzi Társaság);

plenáris előadások: 11.20 – Pozsony Ferenc (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, akadémikus, egyetemi tanár): Fenntartott előadás;

11.40 – Gagyi József (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely, egyetemi tanár): Sztrátya Domokos archívuma. Miért nincs?; Moderátor: Jakab Albert Zsolt;

12 – Balogh Balázs (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A református Bethlen Otthon archívuma Pennsylvaniába;

12.20 – Doboviczki Attila Tamás (PTE, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs): A pécsi underground/alternatív kultúra hálózati archívum létrehozatalának tapasztalatai;

12.40 – Ármeán Ottília (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Vizuális stratégiák az adatbázisok, archívumok rendszerezésében;

13 – Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Az archívum mint a kulturális emlékezet és az örökségesítés eszköze; 13.20 – 13.30 – Vita;

I. szekció, moderátor: Gagyi József, 14.30 – Tőkés Gyöngyvér (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): Tudományos együttműködések hozadéka: az EU Kids Online (2006–2013) kutatási program repozitóriuma; 14.50 – Magyar Zoltán (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A Magyar Történeti Mondák Archívuma. Egy tudományos szintézis adatbázisának objektív feltételei; 15.10 – Simon András (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged): “Azon sokféle Szőlő-fajoknak Lajstroma…” Görög Demeter fajtagyűjteménye és fajtaismerete a 19. század első feléből; 15.30 – Ilyefalvi Emese (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest–Pécs): Szövegfolklorisztikai adatbázisok elméleti és módszertani problémái. A magyar ráolvasás-adatbázis; 15.50 – Vita; 16.10 – kávészünet; moderátor: Vajda András; 16.25 – Jakab Albert Zsolt: A tereptől az archívumig. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai; 16.45 – Nagy Ákos (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): 26 év tudományos termése egy kattintásnyira. A KJNT digitális szövegtára; 17.05 – Bednárik János (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): A kitelepített község ügyvédje. Egy Magyarországról kitelepített német közösség változó kontextusai; 17.25 – Tomisa Ilona (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): Egy Torda-Aranyosszéki unitárius valló levél egy Somogy megyei római katolikus papi hagyatékban. Egy elfelejtett forrás hányattatása a történelem viharában; 17.45 – Ilyés Sándor (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár): Az ipari munkásság kutatásának forrásai; 18.05–18.25 – vita;

II. szekció, moderátor: Ilyés Sándor; 14.30 – Szabó Á. Töhötöm (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Kutatás menet közben: adatok a kulturális örökség, a kutatók és a támogatók kereszttüzében; 14.50 – Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Hagyományos foglalkozások, népi mesterségek Háromszéken; 15.10 – Peti Lehel (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Migráció és pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben; 15.30 – Szilágyi Levente (MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest): Egy fertősalmási református kántor halottbúcsúztató énekgyűjteménye; 15.50–16.10 – vita; 16.10–16.25 – kávészünet; moderátor: Peti Lehel; 16.25 – Sándor Cecília (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Rituális szövegmondások és hiedelemcselekvések a csíkszentsimoniak mindennapi életében. A mindennapi tudás archiválásának kérdései; 16.45 – Bakos Áron (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): Egy aranyosszéki sorkatona levele és feljegyzései 1914-ből; 17.05 – Tatár Erzsébet Tímea (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolája, Kolozsvár, doktorandusz): A Marianum reprezentációja tanfelügyelőségi jegyzőkönyvekben; 17.25 – Tatai Orsolya – Virginás Tar Emese (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Családi fényképek kutatása, archiválása és muzeológiai reprezentációi; 17.45 – Kedves Anett (BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár): A népi kultúra képei. Hogyan rendszerezzük Andory Aladics Zoltán fényképhagyatékát?; 18.05 – Szabó Lilla (Sapientia EMTE, Európai Tanulmányok Tanszék, Kolozsvár): Az identitás és a kultúra reprezentációi. Az európai és erdélyi nemzeti fesztiválok; 18.25 – vita.

A nyilvános rendezvényen minden, a szaktudományok iránt érdeklődőt szívesen látnak.

Címkék: ,