Konferencia a Heidelbergi Kátéról

Konferencia a Heidelbergi Kátéról
A Heidelbergi Káté tanításának létjogosultsága a 21. században címmel szerveztek konferenciát Nagyváradon szeptember 19-21 között.

A Méliusz Juhász Péter Tudományos Egyesület és a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete által szervezett háromnapos rendezvényt szerdán délután nyitották meg a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Répás Zsuzsanna a magyar kormány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának a jelenlétében. A konferencia kezdetén áhitatot mondott Csűry István püspök, aki a Jelenések könyvéből vett idézetre építette igehirdetését. Hangsúlyozta: olyan világban élünk, amikor szükségünk van arra, hogy új módon szóljunk Krisztusról, hiszen, mint mondta, a mai ember hitvallása erősebb kell legyen, mint akár harminc, akár ötven, vagy hetven évvel ezelőtt, mert manapság rendkívül sok kísértés éri az embert, ezért kell minél több ember előtt felmutatni a keresztény hitvallást. „Az új hitvallás tulajdonképpen a régi, de új lelkület és új lendület kell annak felmutatásához” – hangsúlyozta a püspök.

Hitvallás és identitás

Az áhitat elhangzása után Répás Zsuzsanna szólt az egybegyűltekhez: „Koruk nem hisz a kijelentésekben, korunk a konszenzusokat helyezi előtérbe. Megkérdőjelezi mindennek az autoritását és kétségbe vonja az egyértelmű megfogalmazásokat. Attól is függhet a hittan tanítás sikere, a lelkészek és vallástanárok hogyan oldják fel a kijelentések kontra egyéni vélemények feszültségét” – fogalmazott Répás Zsuzsanna, aki a továbbiakban elmondta: „Nyilvánvaló, hogy egy közösség – legyen az nemzeti vagy felekezeti, nem mulaszthatja el kicövekelni összetartozásának, közös hitvallásának határait. Ettől válunk egymás számára elfogadhatókká, így tudunk közös célok érdekében vállat vállhoz vetni. Ez lehet népünk, egyházunk jövőképe kialakításában a zsinórmérték. Jól példázza ezt a konferencia helyszínének is választása, Nagyvárad illetve a Partiumi Keresztény Egyetem, ahol nemzetiségi és felekezeti kisebbségben lehet és kell hitvallást tenni elkötelezettségről és hovatartozásról, megmaradásról és jövőképről. A hitvallás és az identitás egymással szoros korrelációban lévő fogalmak. Az identitás korunk embere számára könnyebben érthető fogalom, amikor a hitvallások létjogosultságának kérdését vizsgáljuk. Biztos vagyok abban, hogy a Heidelbergi Káté 1. kérdése az identitás és a hitidentitás válságában vergődő ember számára egyértelmű választ ad.” Köszöntötte az egybegyűlteket Hermán M. János előadótanácsos valamint dr. Maior Enikő a PKE bölcsészettudományi karának dékánja, majd következtek maguk az előadások. A három napos konferencián az előadók számos aspektusból világítják meg a Heidelbergi Kátét, annak üzenetét, pedagógiai, gyakorlati szerepét. Mindhárom napon az előadások után a jelenlevők megbeszélik a hallottakat.

Pap István