Koncert Nagyboldogasszony tiszteletére

Koncert Nagyboldogasszony tiszteletére

A nagyváradi Római-Katolikus
Püspökség szervezésében
vasárnap este Szűz Mária
tiszteletére rendezett hangversenyt tartott a hat
fellépő szólistából
álló együttest.

A műsorban tíz Ave Maria hangzott el
különböző zenetörténeti
korszakokból. Közöttük két
váradi zeneszerző kompozíciója is
szerepelt. Bevezetésként megszólalt
Beleznay Antal (1859-1917)
Üdvözlégy Mária (Maestoso op.17)
énekkari kompozíciója, melyet
Thurzó Sándor József
brácsaművész dolgozott át az
együttes részére. A Nagyváradon
élt egyházzenei karnagy,
énektanár egyik jelentős
egyházzenei alkotása csendült fel igen
megnyerően. Ezt követően Giulio Caccini (k
1550-1618) késő reneszánsz olasz
zeneszerző új stílusú,
rendkívül dallamos, a bel-cantot
előszítő Ave Mariaját
játszották az előadók.
Újra nagyváradi szerző, nevezetesen
Bihari Sándor (1900-1987)
D-dúrban írt Máriát
dicsőítő művét
szólaltatták meg. Luigi
Cherubini
(1760-1842) F-dúr
Larghettója is elhangzott. A Beethowen
kortársaként ismert alkotó egyik
egyházi jellegű kompozíciója
szólalt meg. Tomaso Albinoni (1671-1751) velencei
operaszerző négy tételes Sonata da
chesaja, azaz templomi szonátája (op.2 nr.1)
szintén élménnyel
ajándékozott meg. Majd mindezeket az
alkotásokat követően romantikus
szerzeményeket adtak elő: Liszt Ferenc
eredetileg kórusra és orgonára
írt Ave Mariája (átdolgozása),
Giuseppe  Verdi, Othelo operájának
utolsó részéből Desdemona
áriájának átdolgozása,
valamint Schubert híres dalának, az Ave
Marianak együttesre átírt
változata hangzott el. Végezetül
Albinoni közismert g-mol Adagioja zárta a
templom kívánta áhitatot
megszólaltató műsort. A hat
előadó: Tokaji Ágnes
(hegedű), Costin Éva
(hegedű), Oláh Boglárka
(hegedű), Bozsódia
Beáta
(gordonka), Thurzó
Sándor József
(brácsa)
zeneileg kidolgozottan, kiváló
beleérzéssel teremtettek hangulatot. A
rendkívül szép
teljesítményt a népes
hallgatóság igen nagy tetszéssel
fogadta. Végezetül Exc. Böcskei
László
püspök
megköszönte a nem mindennapos rendezvényt,
kifejezve, hogy a zenészek mennyire
hozzájárultak Szűz Mária
ünnepének méltó
megtartásához.
Tuduka Oszkár