Kommunikáció határok nélkül a Hajdú-Bihar – Bihor eurorégióban

Bihar megye – „Kommunikáció határok nélkül a Hajdú-Bihar – Bihor eurorégióban” címmel rendezett szakember találkozót a debreceni Hang-Kép Kulturális Egyesület és a Nagyváradi Magyar Diákszövetség Nagyváradon 2008. április 18. és 20. között.

Az Interreg IIIA Határon Átnyúló Együttműködési program keretében megvalósuló projekt célja a romániai Bihor és a magyarországi Hajdú-Bihar megyében működő sajtóorgánumok közötti kapcsolatépítés. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében a kommunikációs szakember találkozók eredményeként elkészült egy elemzés, amely a határmenti média helyzetét mutatja be, illetve egy kommunikációs programsorozat is megvalósul. A projekt keretében a határon átnyúló kapcsolatok erősítését segítő hírlevelek, rádióműsorok és animációk készülnek annak érdekében, hogy a határ két oldalán élők minél több hasznos és naprakész információval rendelkezzenek egymásról.

 

A projekt keretében ez már a negyedik szakember találkozó volt, amelyen Hajdú-Bihar és Bihor megyei televíziós és rádiós szakemberek, újságírók és marketing menedzserek vettek részt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a határmenti kommunikáció erősítése érdekében fontos, hogy a sajtó képviselői megtalálják azokat a közös felületeket, amelyeken keresztül az üzeneteiket a határ túloldalán élőknek továbbíthatják. A média szakemberek a háromnapos találkozó során Bihor megye természeti értékeivel is megismerkedtek.

 

Bár a mostani találkozó volt a projekt utolsó állomása, a két megye sajtósai folytatják a közös munkát, mivel az Interreg IIIA és a PHARE CBC programokat felváltó Európai Területi Együttműködési Alap forrásaira közösen szeretnének pályázni annak érdekében, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a határmenti térségben élők közötti kapcsolatok javításához.