Kommentár: Három betegség (III./II. rész)

Kommentár: Három betegség (III./II. rész)
Az egyik legjelentősebb oka a felelőségvállalás hiányának az internet globális szintű elérhetőségéből ered.

Az

internet húsz év leforgása alatt, az egész földbolygó területét lefedte, és manapság, használata a legbanálisabb ügyintézésben is nélkülözhetetlenné vált, olyan szinten, hogy az Egyesült Nemzetek kijelentette, hogy az internet-hozzáférés alanyi jogon hozzáférhető kell legyen mindenki számára. A felhasználók számának gyors gyarapodása kényelmes alapként szolgál a hálózat terjeszkedésére, de az elidegenedés és őrültség tárgyaként is, túl nagy sebességgel, túl sok információ, túl sok ember, túl sok illékonyság, ami során az igazság és igazolhatóság gyorsan kicsúszik a kezek közül és végleg elvesződik, vagy csak a levont következmény az egyetlen kapcsolat az igazság és ennek igazolása között. És annál jobban elveszítjük az igazságot, minél többet foglalkozunk egy olyan világgal, ami villanyenergiából és kódokból van felépítve, amit virtuális világnak hívnak. Ez egy éppen akkora ostobaságnak tűnik, mint az a gondolatmenet, miszerint a szavak és gondolatok nem jelentenek többet annál ,mint amik, szavak és gondolatok, de ez csak addig érvényes ,amíg ezek nincsenek kihatással a valóságra. Nem kell nagyon messzire menni, elég ha csak azt nézzük, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, a kódok és a villanyenergia segítségével, és a fent említett internet sebesség, információ és hálózat gyarapodásának segítségével. Az amerikai szavazórendszert megtámadta az Orosz Federáció (egy orosz tradíció, ami a szuverén államokbeli választások elcsalásáról szól, amibe Románia is sorolható). Ez az igazság szétszedésének a következménye, ami egy kavalkádja a hamis hírek propagálásának, névtelen személyek által ,fantom internet-oldalakról. Az információ, a sebesség a felhasználók gyarapodása, amiben elveszik az igazság és ennek igazolhatósága, a felelősség hiányának, a szalma emberek és a hiénák győzelme. Nemrégiben egy váradi illető azzal keltett szenzációt, hogy beismerte, hogy egy hasonló hamis hírekből álló publikációt rakott össze és adott ki, azzal büszkélkedve, hogy végeredményben annak ellenére, hogy őt ismerik, mégis túl késő volt. Trump is hasonlóan rakosgatott, de a virtuális világ, az virtuális világ, semmiféle kézzelfogható rosszat nem követett el, csak szavak voltak, kódok és villanyenergia. Az arctalan emberek hada, akiket lehetetlen felelősségre vonni, megrohamozta az internetet, és arra a célra használja, hogy a világot megmérgezze. És sikerült nekik. Facebook a szabadság és szolidaritás eszközéből, amivel 5 éve büszkélkedhetett, olyan lett, mint egy kísértetekkel teli ház ami arról híres hogy senki nem szabadul ki onnan ép elmével.

Ugyanakkor, ebben az esetben nem is az igazság ilyen perverz módon való elferdítése a legnagyobb baj, nem is a hazugság szénaboglyájában való elrejtése, hanem az, hogy az embereknek volt egy olyan intuíciójuk, hogy amit olvasnak az nem lehet igaz, de azzal, hogy ezeket a hazugságokat elfogadhatónak tartották, ha nem is váltak hihetővé a valóságban, tartóssá váltak, és erre lehetett építeni. A modern gondolkodás csúcsfoka a következő, az igazságot először kisajátítani, relatívvá tenni, ezután átalakítani úgy, hogy a társadalom egyetértsen vele, azután pedig az egészet érvényteleníteni, mivel ez a semmiből lett csinálva – milyen látványos megfordítása a teremtésmítosznak, ahol az Isten, az Igazság a semmiből teremti a világot.

A fentiek részben megmagyarázzák, hogy milyen morális mellékúton van a Nyugat de a mi sajátos helyünket ami az internet létezése előtt is fennállt viszont nem. A második oka a felelősség feloldásának a mi kultúránkban, mindenképpen, a kommunista örökségünk, a történelem egyik leghosszabban tartó totalitárius rendszere, ami két generációra volt kihatással. Ebbe a sorba nincsenek is belevéve a kommunizmus által beivódott morális elzüllések, tiszteletlen is lenne ezt a tragikus időszakot csak egy cikk részeként említeni. Inkább ki szeretnék emelni egy kulturális kuriózumot, ami nem feltétlenül a kommunizmusból hanem a Securitate megtorló gépezetéből ered. Mivel a kommunizmus alatt, de főleg utána, a Securitate mitikus helyre emelkedett a köztudatban. A nyolcvanas években volt, aki azt hitte, hogy a népesség fele informátor, vagy ügynök, habár a valódi szám a népesség 2,5%-a volt.

Gabriel Miloia

Címkék: ,