Költözik a Kölcsey Ferenc Főgimnázium?

Költözik a Kölcsey Ferenc Főgimnázium?
Szatmárnémeti – A Református Gimnázium nem akarja „megfojtani” a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumot, és nem az intézmény ellen történnek a döntések, de az egyház visszaigényli épületét. A problémáról a Református Gimnázium igazgatónőjével, Szilágyi Évával beszélgettünk.

–  A református egyház továbbra is bérbe adja a város számára azt az  épületet, ahol a Kölcsey Ferenc Főgimnázium működik, vagy visszaveszi tulajdonát?

–  A jelenlegi Kölcsey Ferenc Főgimnázium épületét  ténylegesen birtokba fogja venni a református egyház, mi református iskolaközpont kialakítására törekszünk. Tudomásom szerint nem lesz meghosszabbítva a bérleti szerződés. Szeretnénk I. osztálytól XII.–ig református gimnáziumot működtetni.

–  Történtek egyeztetések a református egyházzal?

–  Nemcsak a református egyházzal történtek egyeztetések. Az ingatlan hivatalos visszaadásának a pillanatától, tehát amikor megszületett a törvény, és az épületet visszakapta a református egyház, akkortól kezdődően még a Muhi igazgató úr igazgatása alatt is történt már a református egyház kezdeményezésére olyan egyeztető tárgyalás, amely azt célozta meg, hogy közösen menjünk elébe az 5 év múlva bekövetkező eseményeknek, és próbáljunk közösen megoldást találni a Kölcsey Ferenc Főgimnázium számára. Annak ellenére, hogy nem elsősorban a református egyháznak a dolga az, hogy ezt a helyzetet megoldja, én úgy gondolom, hogy messzemenő jóindulatot tanúsított az egyház akkor, amikor a meglévő és visszakapott ingatlanjai közül kettőt felajánlott a Kölcsey Ferenc Főgimnázium számára. Ezt az épületet, amiben mi most vagyunk, és a süketnémáknak kiadott épületet ajánlotta fel, amelyeket tudomásom szerint ebben az évben fognak visszaadni. Lehetőségként ezt a két épületet fölajánlottuk a Kölcsey Ferenc Főgimnázium számára.

–  És elfogadták ezt a lehetőséget?

–  Nem, nem fogadták el ezt a lehetőséget, mert valószínű, hogy az önkormányzat és az iskolának a vezetősége másfajta megoldásokon fog gondolkodni. Szerintem elsősorban az önkormányzat kötelessége gondolkozni azon, hogy ezt a helyzetet valójában megoldja, az egyház csak a magyar iskoláért érzett felelőssége tudatában ajánlotta fel ezt a lehetőséget.

–  Milyen terveik vannak?

– Szeretnénk megvalósítani akár Szatmár viszonylatában azt, hogy óvodától egyetemig egy református iskolaközpontot működtessünk, ez a mi kerületünk feltett szándéka is. Vannak itt már református óvodák, I–IV. osztály még nem működik, de azt szeretnénk majd beindítani a jövő tanévtől, attól kezdve, amikortól tér, osztályterem áll az iskola rendelkezésére. Nyilván csak egy–egy osztályt és nem párhuzamos osztályokat működtetnénk, hogy ez ne zavarja meg túlságosan a Szatmáron működő általános iskolák életét.