Költészet és történelem találkozása

Költészet és történelem találkozása
Hétfőn este hat órától évadzáró estet rendezett a Várad kulturális folyóirat és a Szacsvay Akadémia a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban.

 

A zárórendezvény első felében a Nagyváradhoz több szállal fűződő Nadányi Zoltánra emlékeztek a jelenlévők. A Várad kulturális folyóirat főszerkesztője, Szűcs László Bakó Endre irodalomtörténész segítségével idézte fel a költő alakját. Elhangzott, hogy Nadányi Zoltán, bár nagyon tisztelte Ady Endrét, tudatosan kerülte a hatását, és Kosztolányi Dezsőt tartotta példaképének. A költő a maga korában nagy tiszteletet vívott ki magának A testőr című versével, illetve szerelmi költészetével, ami miatt a Bihari trubadúrnak is nevezték, továbbá a berettyóújfalui dzsentri érzékletes irodalmi megjelenítésével. Ugyancsak nagy érdeme volt a költőnek, hogy azon kevesek közé tartozott, akik az első pillanattól kezdve elítélték az I. világháborút. A két irodalmár beszélgetése után berettyóújfalui előadók adtak ízelítőt versben, énekben és prózában Nadányi Zoltán irodalmi munkásságából. A Lorántffy központ közönsége nagyon udvariasan fogadta az előadókat, hiszen megtapsolta produkciójukat.

Az est második felében a történelemé volt a főszerep, hiszen a Szabó Ödön RMDSZ-es politikus által kezdeményezett Szacsvay Akadémia 2012. évi rendezvénysorozatának összegzéseként is felfogható pódiumbeszélgetésre került sor, melynek vendége volt Romsics Ignác jeles magyarországi történész, valamint Rácz András, a Rubicon történelmi magazin főszerkesztője. Magáról az előadássorozatról Romsics Ignác elmondta: szempont volt az, hogy a történészek szakterületük kifogástalan ismerői, ugyanakkor jó előadók is legyenek, hogy a közönség figyelmét ne csak tudásukkal, de előadókészségükkel is le tudják kötni. A most befejeződött évad tizenhét előadása alatt főként a történelmi személyiségeket mutattak be Szent Istvántól Antall Józsefig, nem egyszer párhuzamba állítva a történelemformáló személyiségek tevékenységét, hatását, motivációit stb. A tizenhét előadóval Szilágyi Aladár újságíró készített interjút, és ezekből a beszélgetésekből állt össze a hétfő esti rendezvényen bemutatott Azok a világba küldött nagy emberek című kötet, mely szintén a magyar történelem meghatározó alakjainak jelentőségét, szerepét idézi fel. Romsics Ignác elárulta, hogy a Szacsvay Akadémia következő évi évadjának tematikája Erdély lesz. A következő tizenhét előadás a római kortól a Ceausescu diktatúráig fogja felidézni Erdély történetét, jelezte a tudós. Szilágyi Aladár az általa írt és szerkesztett kötet keltkezéstörténetéről árult el érdekes részleteket, kiemelve többek között azt, hogy a könyvben portrészerű interjúk olvashatók, amelyek nem csak az adott történelmi személyiségeket, hanem a róluk beszélő történészeket is bemutatják az olvasók számára.

Szakmaiság

A Szűcs László irányította beszélgetés folyamán Szabó Ödön kiemelte, hogy Romsics Ignácnak meghatározó szerepe van abban, hogy a Szacsvay Akadémia működik, az ő tekintélyének és a rendezvénysorozat iránti elkötelezettségének köszönhető az, hogy Magyarország legjelesebb szakemberei tartanak előadást Nagyváradon. Kiemelte az eseménysorozat szakmaiságát, melyet ellentétbe állított más Nagyváradon zajló rendezvényekkel, melyek a magyar történelmet nem tudományos megalapozottsággal, hanem mitologizáló szándékkal prezentálják. A továbbiakban aláhúzta: „A Szacsvay Akadémia a szakmaiságról szól, aminek semmi köze a politikához. Az Akadémia legfontosabb eleme az, hogy nem szóltunk bele abba, miről szóljanak az előadások.” Végezetül Rácz Árpád mutatta be az immár huszonkét éve létező Rubicon folyóiratot, melynek több példányát meg lehetett vásárolni a helyszínen. A hétfő esti program dedikációval zárult.

Pap István