Kolozsvári néző

A Korunk folyóiratot megjelentető Komp-Press Kiadó és a Szabadságot kiadó Minerva Művelődési Egyesület közös kiadványaként látott napvilágot Kántor Lajos Kolozsvári néző című könyve.

A szerző az utóbbi másfél év alatt írt, a Szabadságban megjelent publicisztikáit tartalmazza, kiegészítve néhány korábbi írásával.

       A frissen megjelent kötetet igen szépszámú közönség előtt a Minerva Művelődési Egyesület elnöke dr. Tibori Szabó Zoltán ismertette a Phoenix Könyvesház bemutató termében.
       A bemutatón elhangzottakból a teljesség igénye nélkül néhány gondolatsort idéznék.
       A Szabadságban közreadott publicisztikáját foglalja magába Kántor Lajos Kolozsvári néző című kötete. Az első alkalom, hogy a két művelődési társaság, a Kolozsvári Társaság és a Minerva Művelődési Egyesület összefogott a közös kiadás érdekében. Egyébként a Szabadság és a Korunk gárdájának bizonyos egyénei gyakran keresztbe közölnek. Tehát az ilyen jellegű együtt való megnyilvánulás nem véletlen, és az olvasók szempontjából is, megvan az előnye.
       2008. június és 2009 szeptembere között időszakban megjelent publicisztikájában napi politikai, társadalmi, gazdasági és művelődési események apropóján vizsgálja újabb és újabb szemszögből nézve ugyanazt a kérdést. Milyen jövőt építhetünk mi, magyarok magunknak ebben a városban, amelynek lakossága a szerző születésekor még túlnyomórészt magyar volt. De, melyben a magyarság ma már abszolút kisebbségben él. A kisebbségi jogok gyakorlásának feltételéül 20 százalék alatti arányban él.
       A szerző vitatkozik, magyaráz. Igaza védelmében elfelejtett példákat hoz fel. Rendkívül tanulságos asszociációkat konstruál csak, hogy bebizonyítsa valamennyiünknek, hogy nekünk magyaroknak itt Erdély mindenkori gazdasági és szellemi fővárosában jövőnk van, ha ezt igazán akarjuk, és ennek érdekében cselekszünk.
       Ha sok emberhez akar szólni a városáért aggódó értelmiséginek napilapban megjelenő publicisztikát, kell művelnie. Nézetei azt sugallják, a nemzet minél nagyobb részével, meg szerette volna ismertetni azokat a nézeteket, melyekben hisz és vall.
       Pomogáts Béla messzebbről, Kántor közelebbről figyelte ugyanazokat a történeteket. De aggodalmuk és reményük egyébként közeli rokonságban áll egymással. Publicisztikájuk közelről figyeli, követi az eseményeket, világképünk alakulását, hogy azonnal figyelmeztessenek bennünket a következetlenségeinkre, a botlásokra, a tévedésekre, az átértékelés, az újragondolás és szervezés határozott igényével.
       Kántor Lajos arról beszélt, hogy számára ez a könyv azért fontos, mert úgy gondolja, Kolozsvárért sokkal többet kellene tenni, mint amennyit tudtunk az elmúlt időben tenni.                             
       Írásaiban érzékeltetni szeretné, semmi sem kerülte el a figyelmét, ami az itt élőket érdekelhetné. 
       Ezért is azt gondolja, Kolozsvárért sokkal többet, kellene tenni, mint amennyit az elmúlt időben tudtak tenni. Kolozsvár sokkal fontosabb nem csak nekünk, akik benne élünk, hanem az egész magyarságnak. Ő például azért örvendett a Kolozsvári Magyar Napoknak, és a látványos sikerének, mert úgy tűnt, a politikusok figyelmét is fel tudta kelteni. Amikor is, különböző állású politikusok is együtt tudtak működni. Kiderült, Kolozsvár számára fontos Székelyföld, de a székelyek számára is fontos Kolozsvár.
       Az elmúlt napokban is többen azon gondolkodtak, mit lehetne tenni azért, hogy Kolozsvárt Európa is újra megismerje. Felhasználva azokat az alkalmakat, melyek a közeljövőben megnyílnak Kolozsvár javára.
       Ennek érdekében a kultúra különböző kereteiből, minden eszközt meg kellene ragadni annak érdekében, hogy nyissunk a világra.  Olyan rendezvényeket létrehozni, melyekre a világ oda figyel. Vannak intézményeink, melyekre már oda, figyelnek. Mint a Kolozsvári Állami Magyar Színház, melyet az ország legjobb színházának tartanak, még a román kulturális sajtóban is.                                               
A kötet grafikusa Könczey Elemér. Egy olyan felvételt részesített előnyben a könyv fedőlapjának tervezése alkalmából, melynek középpontjában az a város Főterén levő ház áll, melyben valamikor Balázs Péter műtermi lakása volt, és jelenleg a Kolozsvári Társaság törzshelye is működik, igen eredményesen. Ez a helység már évek óta a kolozsvári magyar művelődési élet egyik legfigyelemreméltóbb helyszíne.
A könyv szerkesztője: Kerekes György.
Nyomdai munkálatokat a Kolozsváron működő Gloria nyomda végezte el, melynek igazgatója Nagy Péter.
A könyvbemutatón a következő kérdést tettük fel a szerzőnek: Mi a távol és a közel nézésnek az érdekessége, gazdagsága, vagy esetleg hátránya?
Talán az a legfontosabb, hogy az ember magát és környezetét tudja közelről és távolról is nézni. Akármilyen vonatkozásban, még a közéletben is az a reális, ha az ember tud viszonyítani. Nagyon fontos az, ha az ember sajátját meg tudja becsülni. Ugyanakkor a túlbecsülésről is beszél, ha azt gondolja minden eszközt felhasznált az ő városa javára, mert városa mindennél fontosabb, ez pont olyan káros. Szerintem a közel és a távol a perspektíva, és ugyanakkor a reális rálátás talán a legfontosabb.
Szerintem, ez hiányzik a legjobban a mi életünkből, Erdély vonatkozásában, a magyarság vonatkozásában. Ez Romániára messzemenően érvényes. Ezt nagyon fontosnak tartom, és ha a Szabadságból valamit hiányolok az, pont ez a fajta kettősségnek az érvényesítése. Most nem arról van szó, melyik állásponton foglal az ember helyet, de a körülötte levő világot helyesen tudja érzékelni. Más népek kultúrájára is érdemes értelmesen viszonyulni. Ebben a viszonyításban is objektíven lássuk magunkat. Tartózkodással, a lehetőségek kihasználatlanságával magunkat fosztjuk meg attól a lehetőségtől, hogy lassan minden ember kétnyelvű vagy többnyelvű legyen. Ebben sok kihasználható lehetőség rejlik.
Mindig jó, ha van egyfajta rálátás a világra és ez minél távolabbi is, lehet.
 
Csomafáy Ferenc