Kölcsey: aláírták az épületcseréről szóló ütemtervet

Kölcsey: aláírták az épületcseréről szóló ütemtervet

Szatmár megye – Március 30-án
újabb találkozóra ültek
össze az érintett felek, ahol a Kölcsey
Főgimnázium további sorsát
vitatták meg.


A Szatmárnémeti Polgármesteri
Hivatal által szervezett
találkozón részt vett Ilyés
Gyula polgármester és Kereskényi
Gábor alpolgármester, Csehi
Árpád megyei tanácselnök,
Csűry István, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
megbízott püspöke, Tolnay
István, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
oktatásért felelős tanácsosa,
Sipos Miklós, a Szatmári
Református Egyházmegye esperese, Korda
Zoltán, Láncos
egyházközség lelkésze, a
Református Gimnázium
részéről Szilágyi Éva
igazgató, Boga Ferenc aligazgató, a
szatmárnémeti Református
Gimnázium részéről,
Kónya László
főtanfelügyelő-helyettes, valamint Elek
Imre, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
igazgatója. A találkozón a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
igazgatójának kivételével,
a felek aláírtak az
épületcsere
lebonyolításának
ütemtervét.

A találkozó eredményeképpen
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
igazgatójának kivételével,
a felek aláírtak egy ütemtervet,
amely a következőket írja elő: a
Szatmár Megyei Tanács biztosítja a
Kisegítő Iskola
elköltöztetését, a MIU
bentlakás rendbetételét
június hónap folyamán, az
átköltöztetési
eljárás
végrehajtását,
törvényes formákban való
rögzítését. A
Szatmárnémeti Polgármesteri
Hivatal kezdeményezi a Kisegítő
Iskola belső felújítási
terveinek elkészíttetését a
nyári vakáció kezdetéig, az
épület belső
felújításának
megkezdését a vakáció
idején az önkormányzat és a
református egyház anyagi
hozzájárulásával. A
jelenlevők egyetértenek abban, hogy a
felújítási munkálatok
végeztével költöztethetők
át osztályok a Kisegítő
Iskolába. A szóbanforgó
épületekbe (Păcii utca 2., 6.
és 10. szám) való
átköltözés több
lépcsőben fog történni: 1. A
2008/2009-es tanév befejezésekor, az
érettségi vizsgák
lebonyolítása után a
Református Gimnázium átadja a
Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak a
Păcii utca 10 szám alatti (volt
Egészségügyi Líceum)
épületét. Ugyanekkor a
Református Gimnázium 12 osztállyal
és az adminisztrációval
átköltözik a Păcii utca 2.
szám alatti főépületbe. 2. A
Păcii utca 6. szám alatti ingatlan (volt
Kisegítő Iskola)
kiürítése és
felújítása után az
épület a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium használatába
kerül. A Kölcsey gimnáziumi
osztályainak a
beköltöztetésére a
felújítási munkálatok
befejezése után azonnal,
legkésőbb a 2010/2011-es tanév
kezdetéig sor kerül. 3. A Kölcsey
Ferenc Főgimnázium továbbra is
korlátlanul használhatja a
főépület új
szárnyát. 4. A két
tanintézmény vezetősége
írásbeli megegyezést köt a
közösen használt, nem tantermi
jellegű helyiségek ügyében
(tanári, laboratóriumok,
könyvtár, sportterem stb.)


 

Kapcsolódó linkek:


• 
Megbeszélés a Kölcsey
Főgimnázium
épületvisszaadási
ügyében


• 
Tovább zajlanak a tárgyalások a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
ingatlanának ügyében


• 
Ennél többet nem adhattunk


• 
Maradni akar a Főgimnázium


• 
Költözik a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium?


• 
Vészharang kondul a Kölcsey
felett


• 
Költözés, de csak egyszerre


• 
Hova vigyük a Kölcseyt?


• 
Megoszlanak a vélemények


• 
Megszólalnak a kölcseys tanárok