Klasszikus zenei est a Szent László templomban

Klasszikus zenei est a Szent László templomban

Nagyvárad – Vasárnap este, szinte
hagyományt követve léptek fel
Várad fiatal szólistái a Réti
Refomátus Templom Sztárai Mihály
Énekkarával. Az est szervezője
ezútttal is Thurzó Zoltán
zongoraművész volt.


Az esten hét kórusművet mutatott be
a Réti Református templom Sztárai
Mihály kórusa Márkus Zoltán
karnagy vezényletével.  Az
énekkari alkotások vallásos
ihletésűek, akár Szak Antal
Már keresztem vállra vettem,
Gárdonyi Zoltán Szép
könyörgése, Claude de Sermisy
Jöjj fáradt szív és Liszt
Ferenc Él a Krisztus című
kompozícióira gondolunk. Claude de
Sermisy (1490 – 1562)1547-től Janequin egyik jeles
utódja volt a párizsi St. Chapelle
templomban karmestereként. Motettjei a
reneszánsz stílusát
tükrözik. A műsor befejezésekor
Osváth Viktor Az Isten
bárányára, Hermann Stern Fel
hálaének zengjen valamint Smetana
Szárnyaival véd az Úr
című kóruskompozíciói
szólaltak meg. Az énekkar áhitatot
teremtve közvetítette a vallásos
jellegű alkotásokat. Az esten hat
szólista lépett fel. Meghallgattuk Chopin
Noktürnjét (op.27, nr.2) és
Rahmanyinov Prelüdjét (op.23. nr.5),
amelyeket Thurzó Zoltán
zongoraművész játszott, aki egyben
az egész műsort is kísérte
hangszerén.


A noktürnök éjszakai
zenéjét sajátos
hangázsefelbontások,
érzékeny dallamok jellemzik, amelyeket
árnyalt dinamikával hozott
felszínre és Rahmanyinov
Prelűdjének
hangzásvilágát is nagy
szenvedéllyel tudta újrateremteni. Jules
Massenet Meditációját (a Thaisz
című opera nyomán) Thurzó
Sándor brácsaszólama avatta
közvetlenné, mint ahogy a váradi
Dankó János Largoját is
érzékenyen mintázta meg a
brácsaművész. Costin Szabó
Éva Franz Schubert négytételes
g-moll Szonatinájának (1816, op.137,
nr.3) harmadik és negyedik tételét
adta elő. Kidolgozott
hegedűjátékával
aknázta ki a mű
énekszerűségét. Ugyancsak az
ő tolmácsolásában hallgattuk
meg Bihari Sándor, váradi zeneszerző
II. hegedűversenyének sajátos
poézisű szólamát.
Székely István C.M. von Weber II.
Esz-dúr Klarinétversenyének
(op.74) II tételét, a Románcot
játszotta ezúttal is. Igen megnyerő
volt, ahogyan megformálta a nemes
dalolású, egyben virtuozitást
igénylő tételt. Tasnádi
Ferencz két kompozíciót is
előadott kulturált baritonjával:
Hugo Wolf (1860-1903) osztrák szerző Ach,
Das Knaben című, Schumannra
emlékeztető dalának
színgazdag harmóniavilágát
sikerült megszólaltatnia, mint ahogy Verdi
Simone Boccanegra című
operájából Fiesco fájdalmat
tükröző áriáját is
igen jó előadásban mintázta
meg. A koncerten fellépett még
Oláh Boglárka Csajkovszkij D-dúr
hegedűversenyének (1878, op.35) II.
és III. tételével. A Canzonetta
kamarajellegű, tartózkodóan
visszafojtott bánatú
líraiságát, valamint a
Finále szilaj lendületét,
virtuozitását, lüktetően eleven
ritmikáját, rapszodikus
kadenciáját meggyőzően avatta
élvezetessé.

Tuduka Oszkár