Kizártak egy érettségizőt a vizsgáról

Az érettségi tegnapi, első írásbeli próbájára Bihar megyében 3849-en iratkoztak fel, közülük 223-an nem jelentek meg a vizsgán
Az érettségi tegnapi, első írásbeli próbájára Bihar megyében 3849-en iratkoztak fel, közülük 223-an nem jelentek meg a vizsgán
Megoszlott az érettségizők véleménye a tegnapi, román nyelvből és irodalomból kapott tételekkel kapcsolatban. Egyiküket kizárták, heten pedig különleges körülmények között érettségiztek.

Az érettségi tegnapi, első írásbeli próbájára Bihar megyében 3849-en iratkoztak fel, közülük 223-an nem jelentek meg a vizsgán, tudatta Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivő. A felmérés mindenütt időben kezdődött el, nem voltak fennakadások. A nagyváradi Iosif Vulcan főgimnáziumban alakult vizsgaközpontból egy érettségizőt kizártak, mivel „kommunikációs eszközt”, azaz vélhetően telefont vitt be a vizsgaterembe. Ő az elkövetkezendő két érettségi szesszión nem vehet részt, tehát leghamarabb jövő ősszel próbálkozhat újra.

Különleges körülmények

Hét érettségiző esetében pedig különleges vizsgakörülményeket hagytak jóvá. Az Onisifor Ghibu iskolában megalakult vizsgaközpontban érettségiző egyik fiatal, mivel tolószékkel közlekedik, egy földszinti termet igényelt, egy másik fiatal pedig, akinek idegrendszeri és mozgás-koordinációs problémái vannak, egy külön teremben vizsgázott, úgy, hogy a dolgozatot lediktálta egy tanárnak. A Iosif Vulcan főgimnáziumban egy süketnéma érettségiző jelbeszéddel diktálta le a dolgozatot egy tolmácsnak, egy másik fiatal pedig, mivel bárányhimlős lett, egy külön teremben vizsgázott, ugyancsak két felügyelő tanárral. A Mihai Viteazul Műszaki Kollégiumban, valamint a szalontai Teodor Neș főgimnáziumban egy-egy érettségiző lediktálta a dolgozatot, egyikük a vizsgaidő másfél órával történő meghosszabbítását is igényelte. A papfalvi speciális iskola egyik végzetteje pedig, aki amúgy a margittai vizsgaközponthoz tartozott, azt igényelte, hogy otthon vizsgázhasson, úgy, hogy lediktálja a dolgozatot – s így is történt. Míg a többi esetben a megyei vizsgabizottsághoz kellett intézni a kérvényt, az ő esetében az oktatási minisztérium hagyta ezt jóvá, s a tanfelügyelőségi szóvivő csak annyit tudott, hogy ágyhoz kötött, ezért szükségesek a különleges körülmények.

Tételek

Információink szerint az idén a tételek első két pontja egyforma volt mind a humán, mind a reál szakok végzettjei számára, csak a harmadik pont tért el. Elsőként Anton Holban Note de călătorie című írásának egy részletét kapták, mely arról szólt, hogy olykor nem tudjuk értékelni szülő- és élőhelyünket, s a többi, ehhez fűződő szövegértési feladat mellett egy érvelő szöveget is kellett írniuk arról, hogy az emberek általában tudják-e értékelni szülőhelyüket, vagy sem. Második pontként egy színdarab részletet kaptak, mellyel kapcsolatban meg kellett indokolniuk a rendezői utasítások szerepét; a harmadik pont a reál szakon végzettek számára Tudor Arghezi vagy Mihai Eminescu egyik tanult versének elemzése volt, míg a humán szakosoknak Ion Barbu, vagy Lucian Blaga egyik tanult versét kellett elemezniük.

Ma az anyanyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi. Mint megtudtuk, erre a vizsgára Bihar megyében 528-an iratkoztak fel, közülük 498-an magyar, tizenhatan német, tizennégyen pedig szlovák nyelvből kell bizonyítsák tudásukat.

Eltérő vélemények

Az Ady Endre líceumban megalakult vizsgaközpontban fél tizenkettő körül kezdtek kiszállingózni az érettségizők, de többen is voltak, akik tizenkettőkor végeztek. Itt vizsgáztak egyébként többek között a Szent László, valamint a Lorántffy Zsuzsanna középiskolák végzősei is. A humán szakon végzettek között akadt, aki nehéznek találta a tételeket, s volt olyan is, aki épp ellenkezőleg, a reál szakosok pedig, akiket megkérdeztünk, kivétel nélkül arról számoltak be, hogy fellélegeztek, amikor megtudták, mit kaptak.

Neumann Andrea