Kizárták Báthori Gyulát

Kizárták Báthori Gyulát
Nagykároly – Szerdán összeült Kolozsváron a Zsinati Fegyelmi Bizottság, hogy döntést hozzon a hivatalából felfüggesztett gencsi lelkész ügyében.

A tegnapi nap folyamán kellett volna megjelennie a nagykárolyi rendőrségen, Ft. Tőkés László püspöknek, hogy eleget tegyen egy idézésnek. Az idézést a nagykárolyi rendőrség küldte el számára, de hogy mi okból, arról a Püspökségen csak találgatások folytak. Ez utóbbi információkat Máté Edit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jogtanácsosa osztotta meg lapunkkal. „Valóban érkezett egy idézés, de abban nem volt konkretizálva, hogy milyen ügyben hívatják püspök urat. Válaszul elfaxoltunk egy beadványt a rendőrséghez, melyben közöljük velük, hogy az ügyben csak a Legfelsőbb Ügyészség intézkedhet, ezért a dossziét át kell küldeni Bukarestbe.”–mondta a jogtanácsos.

Palást nélkül

A „gencsi ügy” és a Báthori Gyula által indított perekkel kapcsolatban Máthé Edit azt mondta, hogy szerdán a Zsinati Fegyelmi Bizottság elutasította Báthori Gyula fellebbezését. A fellebbezéssel tulajdonképpen Báthori a Nagykárolyi Egyházmegye, Egyházkerületi Fegyelmi Bizottsága által meghozott fegyelmi határozatot szerette volna semmissé tenni. Beadványa nem járt sikerrel, a Zsinat felfüggesztette hivatalából és kimondta: Báthori Gyula nem lelkész többé. Ezzel a döntéssel jogerőre emelkedett a korábban meghozott fegyelmi nyilatkozat, melynek értelmében kizárták a lelkészek soraiból.

Bíróságra mindenkivel!

Kedden a Nagykárolyi Bíróság elutasította azt a feljelentést, amelyet Báthori Gyula tett, a gencsi parókia épületével kapcsolatban szeptemberben eljáró végrehajtóval szemben, mivel szerinte az nem tette a dolgát. Kérdésünkre, hogy hány perben vesz részt Báthori Gyula, Máthé Edit nem tudott számszerű adatot mondani. A jogtanácsos elmondta, hogy a volt lelkész feljelentette már a püspök urat, a jelenlegi lelkészt Szomor Attilát, a gencsi prebitériumot is. A napokban a Püspökségre érkezett egy nyilatkozat, melyben a román kultuszállamtitkár kijelenti, hogy egyház fegyelmi ügyeibe senkinek nincs beleszólása, csak az illető egyháznak van joga dönteni. Máthé Edit továbbá elmondta, hogy a Báthori Gyula ellen zajló bűnvádi eljárás a tanuk meghallgatásánál tart. A rendőrség vizsgálódik a volt lelkész által megkötött adásvételi szerződésekkel kapcsolatban is.

 

Tőtős Tímea