Kiválósági oklevél Mózes Teréznek

Kiválósági oklevél Mózes Teréznek

A hétfői nagyváradi heyi
tanácsülés ünnepi pillanatokkal
vette kezdetét: a város
kiválósági oklevelet
adományozott dr. Mózes Teréz
művészettörténésznek,
etnográfusnak.


A laudációt dr. Aurel
Chiriac,
a Körösvidéki
Múzeum
igazgatója mondta el.
Beszédében kiemelte, hogy
Mózes Teréznek
sikerült túllépnie a
deportálások traumájá
és hosszú, áldozatos
munkájával hozzájárult
Nagyvárad és Bihar megye
kulturális sajátosságainak
feltárásához.
Munkásságát 1946-ban kezdte a
Nagyváradi Történeti és
Régészeti Múzeumban, majd a
Művészeti Iskola
igazgatójává nevezték ki.
1950-től a Fákyánál dolgozik
szerkesztőként, 1955-64 között a
Népi Alkotások Regionális
Házának igazgatójaként
tevékenykedik, ahol a népi
mesterségek
tanulmányozásában
mélyül el. 1964-től,
megalakulásától kezdve
osztályvezető a nagyváradi
múzeum művészeti és
népművészeti
részlegének, ezt a tisztséget
1975-ös nyugdíjazásáig
betölti. Az itt eltöltött évek
során a művészeti részleg
példaértékűvé
nőtte ki magát mind a
kiállítási módozatok, mind
a műtárgyak megőrzése
tekintetében.


Több mint száz Nagyváradról
és Bihar megyéről
szóló tanulmány és cikk
szerzője, és több írást
szentelt a nagyváradi
képzőművészeknek is.
Közösségi
hozzáállásának
bizonyítéka az, amikor
férjével, dr. Mózes
Károllyal
úgy
döntöttek, hogy a közel 3000
etnográfiai és több mint
ötszáz orvosi szakkönyvet illetve 777
kerámiaalkotást a
Körösvideéki Múzeumnak
valamint  a Gheorghe Sincai
Könyvtár
nak adományoznak. Ez a
nemes életpálya szinte kötelezi a
városvezetést arra, hogy valamilyen
formában lerója tiszteletét
Mózes Teréz előtt,
hangsúlyozta az igazgató. Az oklevelet
és a virágot Ilie Bolojan
polgármester nyújtotta át az
ünnepeltnek, és köszöntötte
őt Biró Rozália
valamint Gheorghe Carp
alpolgármesterek is.


Mózes Teréz rövid
beszédében megköszönte azt,
hogy nem feledkeztek meg róla, noha már
huszonöt éve nyugdíjba vonult, majd
kiemelte, hogy egyedül nem tudta volna olyan
rangos intézménnyé fejleszteni a
nagyváradi múzeum művészeti
részlegét, ahhoza a vele együtt
dolgozó csapatra volt szükség.
Végezetül elmondta, hogy nagyon
korszerűek a Körösvidéki
Múzeum új székhelyének
tervei hangsúlyozva, hogy Európa
számos múzeumában megfordult
élete során, de ha sikerül a
terveknek megfelelően kialakítani az
új nagyváradi múzeumot, az
bármelyik hasonló
rendeltetésű intézménnyel
felveszi majd a versenyt. Beszéde
elhangzása után a jelenlévők
percekig felállva tapsolták meg a
kitüntetettet.

Pap István