„Kiútkeresés legyen, ne gyászba borulás”

„Kiútkeresés legyen, ne gyászba borulás”
Ebben az évben is megemlékeztek Nagyváradon a trianoni diktátumról a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. „Nem a gyászba borulás fájdalmának, hanem a kiútkeresésnek kellene jellemeznie a Trianonra való megemlékezést” – hangzott el többek között a beszédek sorában.

A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében, a Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében zajló péntek esti rendezvényen Meleg Vilmos színművész szavalta el Juhász Gyula Trianon című versét, majd Nagy József Barna, az MPE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, átadva a szót Pánczél Károlynak, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökének.

Kettősség

A Nemzeti Összetartozás Napja egyrészt méltóságteljes, büszke megemlékezés, melyben szomorúság búvik meg, de ugyanakkor egy előretekintő ünnep is, mondta a bizottság elnöke. Trianonról beszélni kell, de ez a nap egyúttal az összetartozás ünnepe is. Gondoltuk volna-e 15–20 évvel ezelőtt, hogy a budapesti Magyar Országház épületén székely zászlót lenget majd a dunaparti szél, vagy hogy Csíksomlyó Magyarország kultikus zarándokhelye lesz, hogy nemcsak nyelvünk, de állampolgárságunk is össze fog kötni, hogy az anyaország alkotmányának része lesz a kitétel, miszerint Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyarságért? – hangzott el. Ha ezeket végiggondoljuk, akkor tudatosul bennünk, hogy ünnep is ez a nap.

A bizottság elnöke a trianoni diktátumról szólva megemlítette: Magyarország területének kétharmadát és lakosságának egyharmadát veszítette el, 1922. június 4-én létrejött egy „életképtelennek szánt magyar állam”. Trianont nem kell felidéznünk, hiszen mindenütt, mindig jelen van – azonban 2010-ben ezt a napot az országgyűlés a nemzeti összetartozás ünnepévé nyilvánította, s a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a Kárpát-medence magyarjai érezhessék: senkit nem nélkülözhetnek.

„Nem alku tárgya”

A későbbiekben a területi autonómiáról szólt, mellyel kapcsolatban 1918. december elsején, Gyulafehérváron ígéret hangzott el, de azóta is várat magára. „Az autonómia nem alku tárgya, az autonómia jár” – mondta Pánczél Károly, kihangsúlyozva: ez nem szeparatizmus, hiszen a szülőföldjükön élők valóságos tündérországot építenének így, mely békét, stabilitást, prosperitást hozna az egész ország számára.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: nem a gyászba borulás fájdalmának, hanem a kiútkeresésnek kellene jellemeznie a Trianonra való megemlékezést. „Trianon egy olyan történelmi trauma, amely manapság is nyomasztja az egész nemzetet. Nemzedékeken átívelő, transzgenerációs trauma, egy nemzeti katasztrófa összes elemét magába foglalja, tudat alatt is hat ránk. Nagyon fontos lenne ebből a traumából kigyógyulni” – mondotta a püspök, aki az 1920-ban történtekkel szembeni magatehetetlenség mellett a 2004. december 5-i népszavazást is az önsorsrontó események közé sorolta.

Ami orvosolhat

Gyógyuló és gyógyító Magyarországra lenne szükség, ezt szolgálta volna a Trianon gyógyítása elnevezésű program a Trianoni Emlékéven belül, melyet az EMNT hirdetett meg, azonban az anyagi hátteret nem tudták biztosítani és akkor nem kapott nagy nyilvánosságot – azonban már készülnek a 100. évfordulóra, melyen pótolni szeretnék mindezt. Szükség van az emlékek gyógyítására, a traumák feloldására, megbékélésre kell törekednünk – hiszen csak a feltámadás orvosolhatja a nemzet keresztre feszítését.

Az autonómiáról szólva leszögezte: ez lenne a külhoni magyarok legmegfelelőbb válasza Trianonra, azonban nincs összefogás az autonómia oldalán, egyes ellenérdekelt politikai erők elszabotálják az autonómiát, „ez már csak a választási kampányokban érvényesül, megdöbbentő, hogy a közel harminc év alatt leszerelték a polgári önrendelkezési programot és úgy osztották meg a magyarokat, hogy még mindig ugyanott topogunk, ahol annak idején”.

Központi törekvés kell legyen a magyarság szuverenitása a Kárpát-medencében, ez a Magyarország körüli autonómiákat is jelentené. Itt a ideje, hogy komolyan vegyük, másképp el lehet vegetálni, engedményeket lehet tenni, húzd meg, ereszd meg politikát lehet folytatni – de ha nem találunk valós megoldásokat, elvérzünk.

Az összefogást meg kell teremteni egy közös terv és annak megvalósítása érdekében. Ennek a tervnek a részelemei már megvannak, s a mostani nemzeti kormánnyal és a felelős külhoni magyar politikusokkal meg lehet valósítani.

Programok

A rendezvény a Nagyváradi Asszonykórus előadásával folytatódott, majd a Trianoni Szemle folyóirat 2016-os évkönyvének és legfrissebb számának bemutatása következett, Szidiropulosz Archimédesz főszerkesztő és Domonkos László szerkesztő közreműködésével. A Váradi Dalnokok férfikórus, Márkus Zoltán karnagy vezetésével alkalomhoz illő dalokat adott elő, ezt követően a Csillagocska néptáncegyüttes és zenekar szatmári énekeket és kalotaszegi táncokat mutatott be.