Kitiltott árusok

Kitiltott árusok
Szatmárnémeti – A Kossuth–kertből kitiltotta az árusokat a polgármesteri hivatal, Csehitől kértek segítséget.

Kedden Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke fogadóórát tartott, melyre nyolc személy iratkozott fel, és különböző problémákban kértek segítséget az elnöktől. A Kossuth–kerti árusok a tanácselnök közbenjárását kérték, mivel a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal az elmúlt héten megtiltotta nekik a Kossuth–kerti árusítást. A megjelent alkalmi árusok elmondták, hogy áprilisban szerződést kötöttek a szatmári piacfelügyelőséggel a Kossuth–kertben történő árusításról, és szeptember 30–ig előre kifizették a bérleti díjat (a helyi tanácsi határozat értelmében havonta 23 lejt fizetnek négyzetméterenként). Csehi elmondta, érdekes a probléma, mivel a Kossuth–kert a polgármesteri hivatal fennhatósága alá tartozik, így ők dönthetnek arról, hogy ott milyen tevékenységeket engedélyeznek, ugyanakkor a piacfelügyelőség által aláírt szerződés az árusoknak is igazat ad. A tanácselnök megígérte, hogy közvetíteni fog a panaszosok és Ilyés Gyula polgármester között.

Becsapta a hitelező

Toth András szatmári lakos azért kért segítséget, mert szerinte jogtalanul árverezték el feje felől lakását. A panaszos 2007 februárjában hat hónapra, 7 százalékos kamattal vett fel 7000 euró kölcsönt egy uzsorástól, melyet nem tudott határidőre kifizetni, így egy meghosszabbítási szerződés aláírását kérte hitelezőjétől, Andrisan Andrei Grigorétól, aki bele is egyezett, de Toth András jóhiszeműségét kihasználva nem meghosszabbítási szerződést iratott alá vele, hanem egy újabb kölcsönszerződést, 46 ezer lejre, melyet a férfi lakásával biztosított. A panaszos 2007 decemberében 13 200 eurót fizetett vissza hitelezőjének, azonban az időközben közölte abbéli igényét, hogy még fizessen neki pénzt. Toth András a bíróságon kereste igazát, de ott minden esetben elvesztette a pert — így lakását elárverezték —, holott a nagyváradi ítélőtábla melletti ügyészség nyomozásából kiderül, hogy Andrisan több mint tíz szatmári családot csapott be hasonló módszerrel. Csehi a jogászaihoz irányította a károsultat, hogy áttanulmányozzák dossziéját.

Címkék: , , ,