Kitartásra és pozitív gondolkodásra van szükség

Kitartásra és pozitív gondolkodásra van szükség
Az előző évek hagyományától eltérően idén a nagyváradi Szigligeti Színházban tartotta tanévnyitó ünnepségét a Partiumi Keresztény Egyetem október 4-én.

Idén a Szigligeti Színház adott otthont a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanévnyitó ünnepségének. Az egyetemi hallgatók és oktatók mellett egyházi és világi elöljárók, tisztségviselők, magyarországi meghívottak foglaltak helyet a széksorokban és páholyokban, a köszöntések során elhangzó ünnepi gondolatok pedig főként az első éves hallgatókat szólították meg. Az ünnepi alkalmon dr. Pálfi József lelkipásztor, a PKE szenátusának elnöke hirdette az igét. Dániel és a babiloni fogságba élő zsidó nép történetén keresztül a lelkipásztor rámutatott arra, hogy minden körülmény között meg kell tartani önazonosságunkat, a történelem örvénylő forgatagába nem szabad elmerülnünk, de ehhez kitartásra és szilárd belső erőre van szükség, arra hogy megtaláljuk önmagunkban az identitásunk megtartó forrását, ami Dániel számára Jeruzsálem volt.

Rektori köszöntő

Az igehirdetést követően dr. János Szabolcs, az egyetem rektora osztotta meg ünnepi gondolatait: „az évnyitó egy új korszak kezdetét jelenti, főként az elsőévesek számára. Örömmel, ugyanakkor szorongással néztünk a mai nap elé: örömmel, mivel egy új korszak kezdődik egyetemünk életében, szorongásra pedig az adott okot, hogy a tavalyi évhez hasonlóan viszonylag gyenge érettségi eredmények születtek, ami különösen élessé tette az egyetemek versenyét. Ilyen körülmények között elégedettek lehetünk a beiskolázási számokkal”- mondta el a rektor hozzátéve, hogy ebben a tanévben tizennégy alapszakon és nyolc mesterszakon összesen 367 hallgató kezdi el tanulmányait, ebből 259 alapszakon, 108-an pedig a mesteri képzés kertében. Az elsőévesekhez fordulva elmondta, hogy „a hallgatói eskü letétele után mindannyian a PKE teljes jogú polgáraivá válnak. Azt kívánom, hogy ez a polgárság majd egy jól megérdemelt oklevél átvételével érjen véget. Ehhez viszont kitartó munkára, a fiatalok pozitív gondolkodásara, az élet ügyes bajos dolgaihoz való derűs hozzáállásra, töretlen hitre van szükség. Felelősséggel éljenek lehetőségeikkel, hiszen az egyetemi évek alatt az egész életükre meghatározó tudást, élményeket szerezhetnek, ha ezzel nem élnek, ugyanezeket veszíthetik el.” János Szabolcs megemlítette az egyetem keretében működő Janus Pannonius Szakkollégiumot, amely keretein belül neves előadókat hívnak meg, valamint a hallgatói és oktatói mobilitást biztosító Erasmus programot, amely keretében idén még többen vehetnek részt külföldi részképzéseken, mint az elmúlt évben.

Alkalmi köszöntések

Az alkalmi köszöntések rendjén Tolnay István, a PKE Alapítók Tanácsának elnöke az egyetem történetét idézte fel a kezdeti nehézségektől, a kivívott akkreditáción keresztül a jelenig. Hozzátette: „illesse köszönet az anyaország kormányát az egyetem támogatásáért. A sok negatív tapasztalat ellenére, remélem eljön a nap, mikor hasonlóan köszönetet mondhatunk a román kormánynak is az egyetem anyagi támogatásáért, hiszen, mi ennek az országnak vagyunk adófizető polgárai és a PKE végzetteinek nagyobb része itt kamatoztatja megszerzett tudását”. Az évnyitón Bitay Levente, vezető konzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselője is megosztotta gondolatait. A köszöntéseket követően az egyetem elsőéves hallgatóinak fogadalomtételére, majd a történelmi egyházak képviselőinek áldására került sor. Az új egyetemi évre, hallgatókra és oktatókra áldást kért Molnár Imola unitárius lelkész, Mátyás Attila evangélikus lelkész, Pék Sándor Várad kerületi esperes, valamint Ráksi Lajos egyetemi lelkész. A tanévnyitó ünnepi hangulatához hozzájárult a Partiumi Keresztény Egyetem Kórusának szolgálata.

Nagy Noémi