Kitartanak a pénzelosztás mellett

Kitartanak a pénzelosztás mellett
A PSD-pártiak ellenszavazata dacára a Bihar Megyei Tanács keddi ülésén elfogadták, hogy megtartják azokat a novemberben megszavazott határozatokat, melyekkel kapcsolatban indoklást igényelt a prefektus.

Két olyan határozatról van szó, melyekben pénzösszegeket oszt el a tanács a megye települései között – az egyik során a kormánytól kapott, útkarbantartásra való 12,6 millió lej, a másikban pedig az áfából származó közel hatmillió lej rendeltetéséről döntöttek. Mint arról annak idején beszámoltunk, a novemberi ülés során Ioan Mang PSD-párti tanácsos kifejtette, hogy a hatmillió lejből szinte kizárólag olyan települések részesülnek, ahol a polgármester liberális párti, illetve kisebb mértékben azok, ahol a polgármester RMDSZ-es, és „egyetlen lej sem jut azoknak, ahol a települést PSD vezeti”. Egyúttal azt is kijelentette, hogy más állami intézmények feladata ezt a hozzáállást elbírálni, a PSD-frakció tanácsosai annyit tehetnek, hogy nemmel szavaznak.

Ellenszavazatok

Az ügy fejleménye az, hogy Claudiu Pop prefektus annak a bizonyítását igényelte a tanácstól, hogy a törvényes kritériumok figyelembevételével osztotta el a pénzt. Amennyiben ez nem történik meg, közigazgatási bírósághoz fordulhat ez ügyben, ami a szóban forgó határozatok felfüggesztéséhez vezetne.
A keddi tanácsülés javasolt napirendi pontjait utólag kiegészítették többek között azzal a két tervezettel is, amely a már említett két, novemberben megszavazott tervezet megtartásáról szól. Az ülés elején Ioan Mang felvetette, hogy a két tervezetet halasszák el – azonban a javasolt napirendi pontokat jóváhagyták, annak ellenére, hogy a PSD-párti tanácsosok nemmel szavaztak.
A későbbiek során több tervezet esetében is nemmel szavaztak, azonban mindegyik megkapta a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy jóváhagyást nyerjen. Az egyik tervezet a Gaz Bihor Rt. szétoszlatásának kezdeményezéséről szólt – ezzel kapcsolatban Mang megjegyezte, hogy a döntést megelőzően nem konzultáltak az érintett településekkel, ez pedig „kiskirályokhoz illő viselkedés”, ezért a PSD ellene fog szavazni. Cornel Popa megyei tanácselnök félig viccesen, félig komolyan utasította tiszteletteljesebb viselkedésre, „tisztelt kiskirály”-ként szólította meg a PSD megyei vezetőjét, majd arra tért ki, hogy mellőzze a megbélyegzéseket, s ha már „nem tartja méltónak erre PSD emblémáját, legalább a Megyei Tanácsét tartsa tiszteletben”.

„Félreinformálták”

Amikor a két, pénzelosztással kapcsolatos tervezethez értek, Ioan Mang ismét felszólalt, mint kifejtette, úgy tűnik, hogy a Megyei Tanács nem tett eleget a prefektus felkérésének, de ő maga fogja közigazgatási bíróságon megtámadni ezeket a döntéseket, s akkor felfüggesztik a gyakorlatba ültetésüket.
Carmen Soltănel jegyző elmondta: a két tervezet hivatalos indoklása bizonyítja, hogy felülvizsgálták a döntést, a törvényes előírásokat, a metodológiát és az átláthatóságot tiszteletben tartották, a tervezetek gyakorlatba ültetése elkezdődött, így csak akkor függeszthetők fel, ha maga a prefektus támadja meg ezeket közigazgatási bíróságon. A megyei tanács elnöke hozzátette: „pártvonalon informálták félre szegény prefektust, inkább hagyták volna békén ezzel”, mire Mang kijelentette, hogy a prefektus nem is tőlük, hanem a sajtóból értesült minderről. „Negyvenkét település egyetlen lejt sem kapott, közülük huszonkilenc igényelt is pénzt, mégsem kapott, hetven település pedig részesült a támogatásban” – mondta Mang, igényelve egyúttal, hogy mondják meg neki, milyen algoritmus alapján osztották el a pénzt. „Nincs ilyen algoritmus, csak az adók esetében” – válaszolt a megye jegyzője.
Végül a két tervezetet – ugyancsak a PSD-pártiak ellenszavazata mellett – jóváhagyta a tanács, majd tíz „nem” és huszonhárom „igen” szavazat mellett arról is döntött, hogy miután Şerban Morcan, a fejlesztési igazgatóság vezetője lemondott, tisztségét Nagy Máté András aligazgató vegye át.

Neumann Andrea