Kiszolgáltatott védelmében

Kiszolgáltatott védelmében
Szatmár megye — A gyámügyekkel foglalkozó iroda feladata a kiskorúak–, az idősek–, a fogyatékkal élő személyek jogainak a védelmére való odafigyelés.

A gyámügyekkel foglalkozó iroda feladata a kiskorúak–, az idősek–, a fogyatékkal élő személyek jogainak a védelmére való odafigyelés. A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal égisze alatt működő gyámhivatal vezetőjétől Heres Anatól megtudtuk, hogy az iroda munkatársainak a feladata a kiskorúak–, az idősek–, a fogyatékkal élő személyek jogainak a védelmére való odafigyelés. De ugyanúgy az olyan személyek jogainak a tiszteletben tartását is figyelemmel kell kísérjék, akiket érvényes bírósági határozat fosztott meg attól, hogy döntsenek saját életüket befojásoló kérdésekben — magyarán gyámság alatt vannak.

Meghatalmazott személyek

A lakosság a polgármesteri hivatalban található iroda munkatársaihoz a következő esetekben fordulhatnak kérelemmel: mikor egy kiskorú vagy döntésképtelen helyzetben leledző személy tulajdonát képező ingatlan eladására kerül(ne) sor. Olyan esetek is előfordulnak, mikor az egyik szülő elhalálozik, és kiskorú gyermeke ugye örököse az elhunytnak, ugyanúgy mint az életben lévő házastárs. Ilyen esetekben a gyámhivatal csak az adott esetre kinevez egy személyt, aki képviseli a kiskorú örököst a hagyatéki tárgyaláson. Erre a megbízott személyre azért van szükség, mert az életben lévő házastárs ugye érdekellentétben áll a gyermekkel. De ugyanaz az eljárás — tehát kinevezett személyre van szükség — például a személyazonossági igazolvány készítésénél, de itt ugye lehet szó gyermekről, idős emberről vagy gyámság alatt lévő személyről. Az idős személlyel kötött eltartási szerződés alkalmával — a közjegyző már tudja —, hogy a gyámhivatal által kinevezett képviselő is ott kell legyen a szerződés aláírásakor, az idős személy kárára elkövetett visszaélés elkerülése végett — hangsúlyozta az irodavezető.

Karikás Enikő