Kiss Béla

Kiss Béla
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, KISS BÉLÁTÓL (szül. Szalárdon). Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Özv. Kiss Lajosné és családja.