Kiss Adalbert

Kiss Adalbert
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága férj, apa, nagyapa, KISS ADALBERT elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Az AN9 tömbház lakóközössége.