Kiskorúak utaztatása és útlevelek – könnyebben

Akt.:
Kiskorúak utaztatása és útlevelek – könnyebben
Könnyítettek a kiskorúak külföldre utazásának feltételein, a vonatkozó kormányrendelet most jelent meg.


A romániai törvények szerint (a kiutazást a 248/2005 törvény szabályozza) kiskorú csak felnőtt személy kíséretében hagyhatja el az országot. Tehát 18 éven aluli gyermekek felügyelet nélkül nem utazhatnak külföldre. A kiskorú gyermekek csak a következő feltételek mellett jogosultak külföldre utazni: útlevéllel vagy személy-azonossági igazolvánnyal rendelkeznek (14 év alatt gyermekeknek kötelező az útlevél); mindkét szülő vele utazik; vagy egyik szülővel utazik, ha az rendelkezik az alábbi dokumentumok egyikével – a másik szülő írásos nyilatkozata közjegyző által hitelesítve, ami tanúsítja, hogy a szülő beleegyezik a kiutazásba; a másik szülő halotti bizonyítványa; bírói felhatalmazás a gyermek elhelyezésével kapcsolatban. Újdonság, hogy a másik szülő írásos nyilatkozata közjegyző által hitelesítve immár érvényes több utazásra is, 3 éven belül, a célállomások megjelölése nélkül. Ugyancsak elhagyható immár az utazás céljának és az útvonalnak a megjelölése. Ez ugyanis többször vezetett oda, hogy az utazási vállalat módosította az útvonalat, emiatt pedig a kiskorút nem engedték kiutazni.

Útlevelek

Változás van a diplomata-, illetve szolgálati útlevelek kibocsátása ügyében is. Szolgálatit kérhet és kaphat minden olyan személy is, aki valamilyen posztra pályázik, vagy posztot tölt be nemzetközi szervezetekben, EU-szervekben, akkor is, ha az illető csak egyes intézmények személyzetéhez tartozik. Ugyanakkor diplomata útlevelet már azok is kaphatnak, akik ilyen helyeken középvezetők, továbbá a főügyész helyettesei. Kivették viszont a kedvezményezettek sorából a számvevőszék főügyészét – de azért, mert ez a poszt megszűnt. Diplomata- , illetve szolgálati útlevelet a jogosultak gyerekei, házastársai is kaphatnak.

Szeghalmi Örs