Kisebbségi nyelvhasználat és szórványstratégia

Csíkszereda – Az anyanyelvhasználatra
vonatkozó törvény
közigazgatási alkalmazása és a
szórványstratégia képezte az
RMDSZ önkormányzati választottjait
tömörítő Országos
Önkormányzati Tanács június 30.
és július 1. közötti soros
elnökségi ülésének
gerincét.


A Csíkszeredában, Hargita Megye
Tanácsának Multifunkcionális
Központjában tartott ülésen
Horváth István, a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
igazgatója a kisebbségi
nyelvhasználatról készült,
egész Erdélyre vonatkozó
kutatás eredményét ismertette. Az
intézet munkatársai a
közintézményekben az anyanyelv
írásban való használata
érdekében
típusnyomtatványokat fordítottak
le az önkormányzatok számára,
és ezek ingyenesen letölthetők az
intézet honlapjáról.

Borboly Csaba elnök
kezdeményezte azt a
szórványstratégiára
vonatkozó javaslatát, amely a
szórványban élő
önkormányzati vezetők és
tanácsosok kapcsolattartását
és közös munkáját
segítené közös
rendezvényeken, egymás eseményein
való részvétellel, tematikus
cseretáborok szervezésével, a
különböző térségek
aktuális információinak
közös kiadványban való
megjelentetésével. A
szórványprogram egyik kiemelt
együttműködési
példája Hargita megye Beszterce és
Temes megyékkel kialakított
együttműködési kapcsolata, ehhez
hasonló együttműködésre
ösztönözte Borboly
Csaba
Kovászna és Maros
megyék vezetőit is.