Kisebbségben lenni küldetés

Kisebbségben lenni küldetés
Nagyvárad – Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Iskolacsoport egyik termében havi találkozójukat tartották a premontrei öregdiákok. Ezúttal Szabó Ferentz öregdiáktárs olvasott fel.

 

 

Az összejövetelen ezúttal csak az öregdiáktársak működtek közre, külső meghívott nem tartott előadást. A megjelenteket Pásztai Ottó egyesületi elnök üdvözölte, majd szokás szerint Zilahi Bertalan köszöntötte a születés-, illetve névnapjukat ünneplőket, melyet követően Hatfaludy Huba olvasott fel két Mécs László-költeményt.

Szabó Ferentz két hosszabb lélegzetű írást ismertetett Czirják Árpád: Erdélyi Magyar Berviárium című kötetéből Köteles Pál író, publicistáról, valamint Apor Vilmos római katolikus püspökről úgy, hogy az elhangzottakat saját gondolataival egészítette ki. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: Köteles Pál 1927. április 27-én született Gyorokon, és Váradon végezte a középiskolát 1945-ben. Bölcsészeti tanulmányai a Bolyai Tudományegyetemen félbeszakadtak, ugyanis 1950-től másfél évig politikai fogoly, aztán a termelésben dolgozik mint napszámos, segédmunkás és technikus. A hatvanas években kapcsolódhat be a művelődési életbe, szépirodalmi alkotásainak tárgyául előszeretettel választ a mindennapi élethelyzetekből adódó erkölcsi konfliktusokat. A hetvenes évek végén Magyarországra költözött, és ott az Erdélyi Magyarság szerkesztője volt. Kötetei: Tavaszi játék (ifjúsági regény, 1972), Illatos füvek (novellák, 1975), Búcsú Erdélytől (Egy menekülés anatómiája, 1988), Hotel Kárpátia (regény, 1989), Az ötlábú isten (novellák, 1989), Balkánkeringő (regény, 1989), Magyarság-európaiság (beszélgetések, 1993). 1991. december 14-én hunyt el Budapesten. Szabó Ferentz első ismertetőjét Comenius egyik gondolatával zárta: „Kisebbségi állampolgárnak lenni nem állapot, hanem küldetés. Ezt át kell érezni s az ezzel kapcsolatos teendőket, kötetelességeket elvégezni”.

 

 

A jó pásztor

 

Ezután azt is megtudtuk: Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron. Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, ott is doktorált. 1915. augusztus 24-én szentelték pappá. Rövidesen elfoglalja első lelkészi helyét Gyulán, majd 1917-től a Nagyváradi Papnevelő Intézet prefektusa lesz. Az impériumváltás után Gyulára kerül vissza plébánosnak, 1941. március 2-án iktatják be Győr 72-ik püspökévé. A fasizmus ideje alatt számos beadvánnyal fordult a kormányzathoz az üldözöttek megmentése érdekében. A háború végén Győr ostromakor a Püspökvár alatt szétágazó pincékbe rejtette a menekülteket, akiknek száma elérte a négyszázat is. Ő maga őrködött felettük, ennek esett áldozatául. Mindszenty József bíboros így emlékezett a kor megrázó eseményére: „Ugyanilyen szomorú hírt kaptam a győri püspök haláláról is. Ő nagypénteken lett orosz katonák áldozata a női tisztaság védelmében. Golyószóróval ölték meg, amikor elzárta a garázdálkodó szovjet katonák elől az utat, akik a pincéből az ott rejtőzködő nőket akarták elhurcolni. A jó pásztor életét adta juhaiért.” Apor Vilmos 1945. április 2-án halt bele sérüléseibe.

A közeltekhez több öregdiák is hozzászólt, majd a szervezési kérdések megbeszélése előtt Wéber Antal olvasott fel egy, a Világbankról, illetve a Valutaalapról szóló cikket.

 

Ciucur Losonczi Antonius