Kisboldogasszony templombúcsú volt Bélfenyéren

Kisboldogasszony templombúcsú volt Bélfenyéren
Bélfenyéren különleges volt a vasárnap déli harangszó szeptember 4-én, mert Szűz Mária születésnapjának megünneplésére hívta össze az embereket. Nem csak a bélfenyéri hívek hallották meg azt, hiszen érkeztek a szomszédos Tenkéről, Görbedről, de Arad és Hunyad megyéből is.

A főcelebráns dr. Lőrincz Ottó kanonok, a tenkei egyházkerület esperese volt, aki már a bevezetőben buzdította a híveket, hogy adjuk oda a bűneinket, terheinket tegyük le, ezzel ajándékozzuk meg a Szűzanyát a születésnapján, amire a szentmise ideje alatt végig lehetőség volt, mivel Egeli József tenkei plébános vállalta a gyóntatást. A szentmisén koncelebráltak dr. Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános, Jitaru Szél Antal belényesi lelkipásztor, valamint a házigazda Kiss Márton plébános atya, Szász József bélfenyéri kántor orgonált és énekelt.

Jöjjetek!

Az esperes atya prédikációjában az isteni kegyelmek kincstárnokának nevezte Máriát, akinek a születésnapját ünnepeljük. Mária születésének minden körülménye jelzi, hogy Isten nagy dolgokra hívta meg és választotta ki a Szűzanyát. Mit köszönhetünk mi Máriának? Hogy a szenvedések súlya alatt sem vagyunk reményvesztettek. Mária őriz, véd és mosolyogva segít minket. Nekünk a könnyező Mária az édesanyánk. Szűz Mária észreveszi a gondot, a bajt és segít. A kánai menyegzőn is szólt a Fiának, hogy segítsen az ifjú páron. De ne feledjük el, mit mond: Bármit mond, tegyétek meg! Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! A szentmise végén Kiss Márton atya megköszönte az esperes atya és a koncelebráns atyák szolgálatát, valamint a hívek segítségét az ünnep előkészítésében. A vasárnap délután szeretetvendégséggel zárult a kis lélekszámú, de jó emberekkel teli Bélfenyéren, akik autóbusszal indulnak csütörtök hajnalban a radnai templombúcsúra. Isten áldja meg és Szűz Mária oltalmazza mindannyiukat!

Petran-Balázs Natália