Kisboldogasszony templombúcsú Bélfenyéren

Kisboldogasszony templombúcsú Bélfenyéren
Vasárnap ünnepelték Bélfenyéren a Szűz Mária tiszteletére szentelt templom búcsúját. A nagyváradi Székesegyház énekkara és szimfonikus zenekara is közreműködött az ünnepségen.

Már a kezdőének felcsendülésekor kiderült: a szerény létszámú kis faluban nagyon nagy ünnep van, hiszen a “Nyíljon ki szívetekben…” kezdetű éneket a nagyváradi Székesegyház énekkara és szimfonikus zenekara előadásában hallgathatták a hívek. A szentmise főcelebránsa Bărbuț Péter köröstarjáni plébános volt, koncelebráltak dr. Lőrincz Ottó esperes-kanonok Nagyszalontáról, dr. Fügedi Antal Levente atya Mezőbikácsról, Sheck László atya és Terec Mihai görög katolikus atya Tenkéről, valamint Kiss Márton bélfenyéri plébános. Tenkéről, Görbedről, Nagyszalontáról, Nagyváradról, Bélből és Marosvásárhelyről érkeztek vendégek, hogy együtt ünnepeljenek a falubeliekkel. Bărbuț Péter atya prédikációjában elmondta, hogy egy születésnapra gyűlt össze az ünneplő közösség, az Égi Édesanya, Szűz Mária születésnapjára, aki elfogad és szeret bennünket, mindannyiunkat.

Szeretetvendégség

Mária vállalta, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja, élete tele volt akarattal és szeretettel. Mindnyájan Mária gyermekei lettünk, amikor Jézus a kereszten ezeket a szavakat mondta: „Asszony, nézd a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd az anyád!” Mária az angyalnak “Legyen nekem az Úr igéje szerint” szavakkal felelt. Mária megérezte az ő küldetésének a fontosságát. Péter atya felhívta a hívek figyelmét a szentáldozás fontosságára is: “Égi édesanyánk ünnepét a szentáldozással kell ünnepelnünk.” Kövessük Mária életpéldáját, ne herdáljuk el az életünket. Fontos, hogy mit hagyunk hátra magunk után, a Mennyei Atya meg fogja kérdezni, hogy mivel töltöttük az időnket, mit tettünk az életünkben. A szentmise végén Kiss Márton atya megköszönte a lelkipásztorok, az énekkar, zenekar és Kristófi János karnagy szolgálatát. A lélekemelő szertartás után az ünneplő közösség szeretetvendégségen vett részt a Bunyitay-ház udvarán.

Petran-Balázs Natália