Kisasszonynapi búcsú volt Szentjobbon

Kisasszonynapi búcsú volt Szentjobbon
Vasárnap délben került sor a hagyományos Kisasszonynapi búcsúra Szentjobbon. A szentmise ünnepi szónoka dr.Fügedy Antal mezőbikácsi plébános volt. Az eseményt úgynevezett “bővített program” övezte.

 

Vasárnap reggel kicsit azon gondolkodott a Szenjobbra igyekvő, hogy vajon az érzékszerveinek higgyen, és a hűvösre tekintettel melegebben öltözködjön, vagy a meteorológusoknak. Az járt jobban, aki utóbbiaknak, mert a búcsús szentmise kezdetére, délre, nyári melegben telt meg a szentjobbi római katolikus templom helyi és közelebbről-távolabbról érkezett hívekkel, továbbá a liturgiában segédkező összesen tíz lelkésszel. Az ünnepség bevonulással kezdődött, amikor a feszület és a ministránsok vezetésével érkeztek a lelkészek a templomba a plébániáról, miközben a Köröstarjánból érkezett rézfúvós együttes a “Te vagy földi éltünk…” kezdetű éneket játszotta. Az egybegyűlteket Kurila Gábor helyi lelkész köszöntötte, majd átadta a szót a búcsú ünnepi szónokának. Dr.Fügedy Antal mezőbikácsi lelkész arról szólt, hogy születésnapot ünnepelni sereglettünk össze, Szűz Mária születésnapját ünnepelni.

A hívó szó meghallása

A születés mindig egy kezdet, amikor még nem lehet tudni, mi lesz az újszülöttből, és, hogy meghallja-e majd a hívást, ami élete célját megadhatja. Mária meghallotta – de a mi mai környezetünk alkalmas-e bármilyen hívószó meghallására, amikor hangzavart keltenek a gépek, a telefonok, a híradástechnikai eszközök? Olyan körülményeket kell teremteni, amikor meghallható az isteni hívó szó – és ez az elöljáróink feladata, mondta a szónok. A szentmisén nagyon sokan járultak szentáldozáshoz, több oszlopban álltak sorba, melyek a bejárattól kígyóztak az oltárig. “A mai napon láthatjuk a világ színeit – Isten kegyelme ez, olyan időben, amikor egyre kevesebb az igazi ünnep”, köszönte meg a szolgálatot Kurila Gábor, aki egyúttal mindenkinek köszönetet mondott, aki bármilyen formában hozzájárult a búcsú megszervezéséhez. A helyi plébános azt is közhírré tette, hogy jövő vasárnap, tekintettel az iskolakezdésre, megáldja a diákokat és a tanszereket is – utóbbi azonban önmagában még nem garancia a jó jegyekre…

Agapéra várták a vendégeket

Mindezek után került sor a templomkertbeli körmenetre, melyhez a már említett tarjáni fúvósok szolgáltatták a zenét, igazi búcsús hangulatot teremtve. A sorban elől haladtak a ministránsok a feszülettel, őket követték a férfiak, majd a vonult a papság – a baldahin alatt dr.Fügedy Antal vitte az oltáriszentséget -, majd a sort a nők zárták, illetve nők, férfiak, gyerekek vegyesen. Mire a sor vége elindult, eleje éppen beért vissza a templomba, ahol szentségi áldással ért véget a búcsús szentmise. Kurila Gábor meghívott mindenkit – akinek nem voltak ismerősei, rokonai, akiknél elkölthette volna a vasárnapi ebédet – a plébánia udvarára, ahol egy szelet sütemény, egy pohár üdítő várt mindenkit.

A búcsú programjában ügynevezett kiegészítő műsorok is szerepeltek. Ezek már szombat este megkezdődtek a focipályán labdarúgó mérkőzéssel, szabadtéri diszkóval. Vasárnap délután újra focimeccs volt, este pedig koncertek és újra diszkó. Szentjobb főutcája pedig valóságos “sátorvárossá” változott, ahol ruhaneműtől és lábbelitől szentképeken át mézeskalácsig mindent lehetett kapni – volt minden, mint a búcsúban.

Rencz Csaba